h

VERKIEZINGSMANIFEST 2018

De SP houdt niet van kletspraat. De SP dóet. Ook in Arnhem.

Al veertig jaar is er een afdeling van de SP in Arnhem. Al die jaren knokken strijdbare SP’ers in de gemeenteraad en in de wijken voor een beter, socialer en rechtvaardiger Arnhem. Bij de plaatselijke verkiezingen van 2010 kreeg de SP veel stemmen. Daarom mochten we met twee wethouders voor het eerst meedoen in het stadsbestuur, het zogenaamde College van Burgemeester en Wethouders.

Dat werd hoog tijd, want Arnhem zat hopeloos op slot. De bouw van het nieuwe station stond al jaren stil. Niemand leek zich verantwoordelijk te voelen. Er werden veel te weinig sociale huurwoningen en betaalbare koophuizen gebouwd. De zorg stond onder druk. Onverantwoordelijke bestuurders maakten dure plannetjes voor cultuurtempels en luxe woningen in de binnenstad.

Met de SP in het college begon de grote schoonmaak. Daarbij werd weleens met de vuist op tafel geslagen. Want wat hopeloos op slot zit, moet je soms openbreken. Het resultaat is ernaar, na acht jaar meebesturen. Het station is binnen korte tijd, en ruim binnen het budget afgebouwd. Er zijn veel meer huurwoningen en starterswoningen neergezet. Zorg en thuiszorg zijn veilig gesteld. Dure prestigeprojecten zijn geschrapt. En in de Arnhemse wijken is een hoopvol begin gemaakt met vernieuwing en verbetering. Met dank aan de SP.

De SP is nog lang niet klaar in Arnhem. De politiek in Den Haag legt de Nederlandse gemeenten al jaren idiote bezuinigingen op. Daardoor staan wonen, zorg en maatschappelijke ondersteuning onder druk. Ook in Arnhem. Alleen met een sterke SP in de gemeenteraad en in het stadsbestuur houden we Arnhem leefbaar. Daarom doet de SP mee aan de verkiezingen van 21 maart 2018: om de Arnhemmers, álle Arnhemmers, een eerlijke toekomst te geven. Dat is geen vaag verkiezingspraatje, maar een keiharde belofte.

Hier leggen we uit, hoe we dat gaan doen

Goed wonen voor iedereen

Een fatsoenlijk en betaalbaar huis is de basis van je leven. Een kind dat in een krot moet opgroeien, maakt al vroeg in zijn leven een slechte start. Helaas zijn er in Arnhem nog heel veel tochtige woningen met schimmel en verrotte kozijnen. De bewoners worden er ziek van. Verhuurders vinden dat blijkbaar normaal. De SP vindt het niet normaal. De Arnhemse SP voert gericht actie om woningbouwverenigingen te dwingen er wat aan te doen. Dat doen we door boze bewoners te steunen in hun eerlijke strijd. En dat doen we als SP in de gemeenteraad en in het gemeentebestuur.

Er zijn in Arnhem de afgelopen jaren veel meer sociale huurwoningen gebouwd, en betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Handige huizenkopers gaan aan de slag met hun kluswoningen. Steeds vaker worden leegstaande kantoorgebouwen omgebouwd tot betaalbare appartementen. In plaats van slopen, worden slecht onderhouden woningen piekfijn opgeknapt. Zo kunnen ze weer jaren mee. Geen dure nieuwbouw, maar goed onderhoud, waardoor de huur laag kan blijven. Met dank aan de SP.

We zijn er nog lang niet. Daarom wil de SP ook de komende vier jaar verder werken aan wonen in Arnhem. Geen onzinnige huurverhogingen, maar meer woningen. Geen lange wachtlijsten. Geen willekeur, maar huurders die over hun huis meepraten met de verhuurders. Niemand zijn wijk uit, omdat hij de huur niet meer kan betalen. Goed wonen voor iedereen: voor minder doet de SP het niet. In een samenleving waarin iedereen voor elkaar opkomt, kan elke Arnhemmer wonen in een huis waar hij of zij trots op is.

Gezondheidszorg voor iedereen

Al jaren bezuinigt de landelijke politiek op gezondheidszorg, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning. Veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeenten. Die krijgen steevast te weinig geld uit Den Haag, om die belangrijke taken goed te kunnen doen. Zoek het maar uit, lijken veel landelijke politici te denken. In sommige gemeenten vinden de bestuurders zorg niet belangrijk. De zorg krijgt daar minder geld, om allerlei andere dingen te kunnen betalen. Dat is niet de keuze van de SP. Wij vinden gezondheidszorg en ondersteuning wel heel belangrijk. Zonder absurde eigen bijdragen, zonder poespas en dicht bij de mensen.

In de afgelopen jaren heeft de Arnhemse SP al veel bereikt. In Arnhem zijn geen thuiszorgmedewerkers ontslagen. En ze zijn niet op hun inkomen gekort. Met dank aan de SP. Maar er moet nog veel gebeuren. De marktwerking in de zorg is een ramp, ook voor Arnhem. De SP zet zich in voor meer helpende handen, niet voor dik betaalde managers. De SP wil keihard optreden tegen onbetrouwbare zorgbedrijven. Geld voor zorg moet echt naar de zorg. De gemeente moet niet met criminele zakkenvullers in zee gaan. Punt.

Geen armoede

De politiek in Den Haag vindt dat iedereen het maar zelf moet uitzoeken. Armoede is je eigen schuld, vinden veel landelijke politici. De SP vindt het een schande dat de Haagse politiek niets doet tegen armoede. Maar gelukkig gebeurt er wel wat in Arnhem! Met een sterke SP in het stadsbestuur wordt er vol ingezet op armoedebestrijding. Dat is ook nodig. Veel Arnhemmers kunnen geen werk vinden, en raken daardoor achter. De SP wil dat iedereen meedoet.

De SP wil ook op andere manieren de tweedeling in Arnhem terugdringen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. Arnhem is Europese Sportstad 2018, ook en vooral voor de kinderen. Met dank aan de SP. Het mag niet zo zijn, dat een kind niet meedoet omdat er geen geld is. De SP wil kinderen helpen om onbezorgd kind te zijn. Ook in een flat in Malburgen.

We zijn allemaal Arnhemmers

Wie in Arnhem woont en leeft, is een Arnhemmer. Of zijn wiegje nu in Aleppo of in Klarendal stond. Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee, en iedereen levert een bijdrage aan de samenleving. Wie taalles of andere hulp nodig heeft, kan die krijgen. De SP wil dat iedereen zich in Arnhem veilig en thuis voelt. Statushouders die hier mogen blijven, worden ondergebracht in wijken waar dat kan. Ook op de Hoogkamp, overigens. In Arnhem doen we de dingen samen, wie je ook bent, en waar je ook vandaan komt.

De wijk staat centraal

De SP is een groot voorstander van wijkgericht werken. Zorg, maatschappelijke ondersteuning, huisartsen, voorlichting over werk, onderwijs, schuldhulpverlening en andere zaken kunnen beter in de wijk worden geregeld, dicht bij de mensen. In de afgelopen jaren heeft de SP flink ingezet op werken in de wijk. In het wijkcentrum kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten, en worden hulp en ondersteuning georganiseerd. Met dank aan de SP.

In Arnhem wordt gewerkt met wijkteams, die niet langs elkaar, maar met elkaar werken. Jaren geleden zaten honderden wijkambtenaren nog in het stadskantoor. Nu houden ze dagelijks kantoor midden in ‘hun’ wijk, zoals het hoort. Problemen kunnen zo sneller en effectiever worden opgelost. Met dank aan de SP.

We willen extra aandacht vragen voor de jeugd. Veel Arnhemse jongeren verlaten voortijdig hun school of opleiding. Daardoor maken ze een valse start in de samenleving. Soms raken ze in geldproblemen. Het begeleiden van jongeren naar opleiding en werk moet ook in de wijken gebeuren. Net als het aanpakken van de schulden van jongeren.

Werken moet lonen

Arnhem is een stad met een hoge werkeloosheid. De afgelopen jaren zijn veel banen verloren gegaan, mede door de crisis. Daarvoor is nog te weinig in de plaats gekomen. Daar legt de SP zich niet bij neer. We blijven vechten voor kansen en werkgelegenheid. Ook voor de Arnhemmers die niet zo gemakkelijk meekomen. De sociale werkplaats Presikhaaf Bedrijven gaat verdwijnen, maar de gemeente Arnhem neemt wel haar verantwoordelijkheid. Er zijn goede regelingen gemaakt voor alle medewerkers. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Met dank aan de SP.

Met de SP in het stadsbestuur worden Arnhemmers niet gedwongen om met behoud van uitkering te werken. Dat is dwangarbeid, en dat hoort niet in een fatsoenlijke stad als Arnhem. De SP wil dat werkzoekenden serieus worden genomen. Wie een baan zoekt is een mens, net als ieder ander mét een baan. De SP wil in de komende jaren experimenteren met nieuwe vormen van werken. Er is in ons mooie Arnhem genoeg werk te doen. Laten we dat samen aanpakken! Wij willen dat iedereen een kans krijgt op een betaalde baan met perspectief. Op dat gebied heeft Arnhem al veelbelovende dingen gedaan. Met dank aan de SP. Laten we daarmee doorgaan.

Arnhem is een leuke stad

Arnhem is een leuke stad. En Arnhem wordt steeds leuker. In 2017 kreeg Arnhem bijna de prijs voor de mooiste binnenstad van Nederland. Er wordt druk gewerkt rondom de Eusebiuskerk. De historische Jansbeek is boven de grond gebracht. Er komt een nieuw Filmhuis. Maar er worden in de binnenstad ook nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Arnhem wordt een steeds leukere plek om te wonen, om op een terrasje wat te drinken, en om van kunst en cultuur te genieten. Met dank aan de SP.

De SP wil zich de komende jaren blijven inzetten voor een leuke stad, waar Arnhemmers en bezoekers zich thuis voelen. In een leuke stad willen mensen wonen en hun toekomst opbouwen. In een leuke stad willen bedrijven investeren, wat goed is voor de werkgelegenheid. In een leuke stad willen bezoekers graag eens rondkijken. Een leuke stad is goed voor de economie. Een leuke stad heeft de toekomst. Arnhem heeft de toekomst.

Arnhem is een groene stad

Arnhem is al heel groen, met veel parken en de Veluwe naast de deur. Als het aan de SP ligt, wordt Arnhem een van de groenste steden van ons land. De eerste stappen zijn al gezet. Natuurgebied Meinerswijk kwam in bezit van de gemeente Arnhem. Daar ontstaat in de komende jaren een uniek natuurpark waar natuur, recreatie en cultuur mooi samengaan. Voor alle Arnhemmers. Met dank aan de SP. Denk ook aan allerlei moestuinprojecten in de stad, zoals Stadslandbouw aan de Mooieweg. De SP wil dat er in de toekomst veel meer voedsel in Arnhem wordt verbouwd.

De SP wil meer schone, groene energie. Arnhemmers die zelf stroom willen opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, moeten daartoe alle kans krijgen. Zinloze regeltjes die dat in de weg staan, moeten worden opgeruimd. Zonder schone energie is Arnhem geen groene stad.

Arnhem goed bereikbaar

Bij een groene stad als Arnhem hoort groen vervoer. Natuurlijk wil de SP dat Arnhem trolleystad blijft. Betaalbaar openbaar vervoer is erg belangrijk, net als goede fietsverbindingen. De binnenstad moet voor iedereen bereikbaar blijven. Dat kan alleen, als meer mensen de fiets of de bus pakken. Dat is niet alleen in Arnhem zo. In de hele wereld wordt er gewerkt aan schoner en sneller vervoer, zonder files. Als gratis openbaar vervoer daarbij helpt, dan wil de SP dat graag onderzoeken.
De SP is niet tegen auto’s. Integendeel. Voor een economisch gezonde stad is autoverkeer erg belangrijk. Daarom is het vervelend, dat het verkeer rondom Arnhem zo vaak vastloopt. Daar wil de SP wat aan doen, in overleg met iedereen die ermee te maken heeft. In het Spijkerkwartier zijn parkeerproblemen al door de buurtbewoners zelf opgelost. Met dank aan de SP. Samen komen we eruit!

Arnhem sociaal

De SP wil de komende vier jaar verder knokken voor een socialer Arnhem. Er is al veel bereikt. Met dank aan de SP. Maar het is nog lang niet genoeg. Er is tegenwerking. Niet iedereen wil een sociale stad. Veel politieke partijen zijn niet zo bezig met goede woningen en fatsoenlijk werk voor iedereen. Daar willen ze zich niet voor inspannen. De SP wel!

Op 21 maart hebben de Arnhemmers de keuze. Bouwen we samen aan een beter, leuker en socialer Arnhem? Of laat je Arnhem afbreken door politici die vooral aan zichzelf denken? Stemmen is nu belangrijker dan ooit. Een stem voor de SP is een stem voor een socialer Arnhem, voor álle Arnhemmers.

Wil je het Verkiezingsmanifest offline nog eens nalezen of uit willen printen.
Hieronder is een PDF versie te downloaden.

U bent hier