SP Arnhem

Evelien Wouters-Prins overleden

23-11-2015Tot ons grote verdriet is afgelopen vrijdag Evelien Wouters-Prins overleden. Evelien was een trouwe kameraad die samen met haar geliefde Ton zich vol overtuiging als bestuurslid ingezet heeft voor onze afdeling. Evelien had een groot hart voor alle mensen die een steun in de rug konden gebruiken.

› Lees verder

Bezuinigingen Arnhems busvervoer afgeremd

20-11-2015Sinds 1 januari gaat de provincie Gelderland over het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. De Rijksoverheid geeft de provincies steeds minder geld voor het openbaar vervoer. Daarom stelde de busvervoerder voor om vanaf december fors te bezuinigen op het busvervoer. SP-wethouder Alex Mink (verkeer) heeft de botte bezuinigingen weten te voorkomen: Arnhem krijgt er zelfs twee stadsbuslijnen bij.

› Lees verder

Niemand achter de geraniums: betaald werk en goede begeleiding

16-11-2015De SP voerde maandag 16 november actie voor passend werk en goede begeleiding bij de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Staatssecretaris Klijnsma kwam op werkbezoek bij de schoolmeubelfabriek in Arnhem. Zij ging in gesprek over de actieve rol die ondernemingen kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP vindt dat nog steeds te weinig ondernemers hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Er is onvoldoende passend werk voor de 1.890 SW-medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. 

› Lees verder

Gezellig SP leden-cafe

10-11-2015Afgelopen woensdag 4 november was het eerste SP leden-café. In een gezellige sfeer zijn verschillende onderwerpen behandeld. Door de aanwezige leden werden diverse onderwerpen ter sprake gebracht en in een open discussie besproken. Ook de aanwezige raadsleden en wethouders zijn op een aantal thema's bevraagd. De avond werd afgesloten met een op ludieke wijze door Jurgen Elfrink gepresenteerde Arnhem Quiz.

› Lees verder

ChristenUnie nieuwe coalitiepartner

06-11-2015D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het bestaande coalitieakkoord “Met de stad” is hiervoor het vertrekpunt Op diverse thema's zijn nieuwe beleidsvoornemens vastgelegd en er is een aantal nadere afspraken gemaakt voor de rest van de raadsperiode tot de gemeenteraadsverkiezing in 2018. De ChristenUnie zal haar kandidaat-wethouder bekend maken. Beëdiging van de nieuwe wethouder is voorzien in de raadsvergadering van 30 november a.s

› Lees verder

Nieuwe coalitie D66, SP, CDA, ChristenUnie is rond

06-11-2015D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie.

› Lees verder

Nadere inhoudelijke besprekingen met ChristenUnie

04-11-2015Mededeling namens de Arnhemse coalitiepartijen D66, SP en CDA

› Lees verder

Aan de slag met Stadsblokken-Meinerswijk

30-10-2015In de Gelderlander van 30 oktober verscheen onderstaande opinie van SP, D66 en CDA over Stadsblokken-Meinerswijk.

› Lees verder

Verdere verkennende gesprekken met VVD en CU

27-10-2015Mededeling namens de Arnhemse coalitiepartijen D66, SP en CDA.
Nadat GroenLinks vorige week de coalitie heeft verlaten, hebben wij de heer Martijn Leisink gevraagd een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. Deze gesprekken zijn afgelopen donderdag en vrijdag gehouden. Maandag is hiervan verslag gedaan aan de huidige coalitiepartijen.

› Lees verder

Mededeling D66, SP en CDA: vervolg na vertrek GL

22-10-2015Na het vertrek van GroenLinks uit de coalitie hebben wij besloten een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. In die ronde zal gevraagd worden hoe partijen de huidige situatie duiden, of zij voor zichzelf een rol zien in de coalitie en of zij daar voorwaarden aan verbinden. Voor ons is het huidige coalitieakkoord inclusief de in deze periode reeds genomen raadsbesluiten het uitgangspunt. Wij hebben de heer Martijn Leisink gevraagd de rol van verkenner op zich te willen nemen. Hij zal op de kortst mogelijke termijn partijen voor een gesprek uitnodigen. Na deze verkennende ronde zullen wij bekend maken welke vervolgstappen gezet gaan worden.

› Lees verder

Pagina's