SP Arnhem

Algemene Ledenvergadering

18-02-2015Op 26 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats. We kiezen een nieuw bestuur, kijken vooruit naar 2015 en blikken terug op het afgelopen jaar. SP leden zijn van harte welkom.

› Lees verder

Meldpunt Huur te Duur

04-11-2014In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst met 62 procent verhoogd. Als het zo doorgaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen. Toch wil de regering ook volgend jaar de huren weer verder verhogen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde Woonakkoord waar ook D66, ChristenUnie en SGP voor hebben getekend.

› Lees verder

Diana Kummeling nieuwe voorzitter SP Arnhem

27-02-2015Met een grote meerderheid van stemmen is donderdagavond 26 februari Diana Kummeling verkozen tot nieuwe voorzitter van SP Arnhem. Zij volgt daarmee Paul Kusters op. Kusters is sinds 15 december gemeenteraadslid en staat tevens op de kieslijst voor de Gelderse Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Werkzaamheden die hij niet meer kan combineren met het voorzitterschap. Diana Kummeling is geen onbekende binnen SP Arnhem. Zij stond op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, was tot op heden bestuurslid en interim organisatie-secretaris en is lid van SP hulpdienst.

› Lees verder

Vragen over verhoging tarief buskaartje

25-02-2015De prijzen voor een los papieren buskaartje, het RIT-kaartje, op enkele Arnhemse en regionale buslijnen zijn per 1 februari fors verhoogd. In Arnhem gaat het daarbij om de lijnen 5, 7 en 33. Waar een reiziger voor een enkele reis voorheen €1.50 betaalde, moet hij tegenwoordig €3 neertellen. Een verhoging dus van 100% door vervoersbedrijf Breng (Hermes), met goedkeuring van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De Arnhemse SP stelde daarom samen met D66 vragen over deze tariefswijziging. 

Foto: Thorsten Kemper

› Lees verder

Schuldhulpverlening

21-02-2015SP-Kamerlid Sadet Karabulut presenteerde recent vijf voorstellen om de schuldhulpverlening sneller en effectiever te laten verlopen. Daarmee worden mensen met grote schulden geholpen en lopen de
kosten voor de samenleving minder hard op. Karabulut: ‘Meer dan een miljoen Nederlanders hebben te maken met een betalingsachterstand.
Hierdoor komen veel mensen in een negatieve spiraal terecht en zien hun schuld steeds groter worden. Deze mensen verdienen de beste hulp om uit de schulden te komen. Daartoe doe ik vijf voorstellen.’

› Lees verder

Zorgen en vragen over voortgang ketenzorg dementie

14-02-2015Om dementerende mensen langer zelfstandig veilig thuis te kunnen laten wonen is begeleiding via de ”ketenzorg dementie” vanuit de rijksoverheid in Nederland georganiseerd. Deze begeleiding door casemanagers dementie is langdurig en eindigt zodra de thuissituatie niet meer veilig en hanteerbaar is en opname in een verpleeghuis onvermijdelijk wordt.

› Lees verder

Reportage: bijeenkomst preventie babbeltrucs

13-02-2015SP-raadslid Paulien Lunter zette het onderwerp babbeltrucs vorig jaar op de politieke kaart omdat deze veel plaats vinden in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen. Met name ouderen zijn het slachtoffer van deze vorm van oplichting. In Valkenhuizen in Arnhem werd daarom onlangs een bijeenkomst gehouden. Politie, brandweer en slachtofferhulp gaven daarbij tips aan ouderen. Een verslag van de bijeenkomst is te zien via de onderstaande link: 

http://youtu.be/3Xc43WereDY

› Lees verder

Gemeente belooft steun bij achterstallige betaling pgb

27-01-2015Arnhemmers die een persoonsgebonden budget hebben voor zorg en die momenteel vergeefs wachten op uitbetaling, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. De gemeente wil bijspringen als mensen in de problemen komen als bepaalde zorg niet kan worden geleverd. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden bij hun eigen wijkteam. De gemeente Arnhem is bereid om vervolgens een voorschot uit te betalen. Deze belofte deed wethouder Martijn Leisink (D66) op mondelinge vragen van SP-raadslid Paulien Lunter.

› Lees verder

Zorgen en vragen over uitbetaling PGB

26-01-2015De SP stelt vandaag samen met de PvdA mondelinge vragen aan het college van B&W over problemen bij de uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget (pgb).

› Lees verder

SP kandidaten Eerste Kamer

21-01-2015De Provinciale Statenverkieizngen komen naderbij. Op 18 maart mogen we onze stem uitbrengen. Deze verkiezingen staan niet alleen in het teken van de provincie. Er wordt van alle kanten ook gekeken naar het effect van deze verkiezingen op de landelijke politiek. Wordt er door de kiezers afgerekend met het beleid van het huidige kabinet?

› Lees verder

Pagina's