SP Arnhem

Meldpunt Huur te Duur

04-11-2014In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst met 62 procent verhoogd. Als het zo doorgaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen. Toch wil de regering ook volgend jaar de huren weer verder verhogen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde Woonakkoord waar ook D66, ChristenUnie en SGP voor hebben getekend.

› Lees verder

SP kandidaten Eerste Kamer

21-01-2015De Provinciale Statenverkieizngen komen naderbij. Op 18 maart mogen we onze stem uitbrengen. Deze verkiezingen staan niet alleen in het teken van de provincie. Er wordt van alle kanten ook gekeken naar het effect van deze verkiezingen op de landelijke politiek. Wordt er door de kiezers afgerekend met het beleid van het huidige kabinet?

› Lees verder

Delen zorggegevens in wijkteams onvoldoende geregeld

20-01-2015In de wijkteams worden zorggegevens van patiënten gedeeld. De manier waarop dit gebeurt is nog onvoldoende geregeld. Als gevolg hiervan werken hulpverleners en de huisarts soms langs elkaar heen, dubbel werk dus. Patiënten moeten steeds opnieuw hun verhaal doen. Veel verwijzingen in de wijkteams komen immers vanuit de huisartsenpraktijk. Het is dan ook belangrijk dat informatie gedeeld mag worden, uiteraard met toestemming van de patiënt. De Arnhemse SP
heeft daarom schriftelijke vragen hierover ingediend bij het college van b & w. 

› Lees verder

SP Arnhem bezorgd over bezuiniging op casemanagement dementie

18-12-2014SP raadslid Paulien Lunter maakt zich grote zorgen over de toekomst van de casemanagers dementie in Arnhem. De financiering daarvan gaat vanaf 2015 veranderen. De financiering wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Daardoor gaan de zorgverzekeraars de casemanagers betalen. In de gemeente Arnhem bepaalt zorgverzekeraar Menzis hoe de zorg wordt ingekocht.

› Lees verder

Paul Kusters geïnstalleerd in gemeenteraad

16-12-2014

Foto: Anette Beumer / Thorsten Kemper

Onder grote belangstelling is Paul Kusters maandag 15 december geïnstalleerd in de gemeenteraad van Arnhem. Kusters, 10e op de kandidatenlijst van de SP, volgt hiermee de in november opgestapte Desiree Egberts op.

› Lees verder

Stop de reclames van zorgverzekeraars!

11-12-2014Ergert u zich ook zo aan de televisiespotjes van zorgverzekeraars? Vindt u het ook zonde dat zij ieder jaar 500 miljoen euro aan reclame en
klantenbinding uitgeven? Kom dan in actie! Want het is hoog tijd dat er een einde komt aan de verspilling van zorggeld.

› Lees verder

Partijen gezamenlijk in actie tegen bezuinigingen bijstand

09-12-2014De enorme korting vanuit Den Haag op het budget voor Wmo beschermd wonen is van tafel. Zorgen zijn er nog wel over de kortingen op de Wet Werk en Bijstand, de WWB. Dat maakte wethouder Martijn Leisink (D66) maandag 8 december bekend tijdens de Politieke Maandag. Eind september besloot het Rijk om het geld voor Wmo beschermd wonen en de bijstand op een andere manier over de gemeenten te verdelen.

› Lees verder

Betaald parkeren Van Verschuerplein

28-11-2014Wie denkt de auto even gemakkelijk en vooral gratis kwijt te kunnen op het Van Verschuerplein komt vanaf 1 januari 2015 bedrogen uit.

Het college van b en w heeft onlangs besloten om het betaald parkeren in te zetten om de parkeeroverlast in de buurt tegen te gaan. SP-raadslid Gedeon Noordzij stelde voor het zomerreces al mondelinge en schriftelijke vragen over de parkeeroverlast.

› Lees verder

Er is genoeg voor iedereen: Gelijke kansen en eerlijk delen

28-11-2014Nederland is een mooi en rijk land. Met verschillende mensen, maar ook met grote verschillen. Voor mij is het belangrijk dat we aan een samenleving werken waar iedereen gelijke kansen heeft. Niet omdat alle mensen hetzelfde moeten zijn, maar wel omdat álle Nederlanders recht hebben op loon naar werken en een eerlijke kans om het beste van het leven te maken.

› Lees verder

Instemming bereikt over Schulddienstverlening

26-11-2014Jaarlijks doen zo'n 1800 Arnhemmers een beroep op de schulddienstverlening. De SP is van mening dat de mensen met problematische schulden goed geholpen moeten worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 24 november werd er uitgebreid gepraat over de schulddienstverlening. Daarnaast werd er een belangrijk besluit genomen over de vorm van dienstverlening.

› Lees verder

Pagina's