SP Arnhem

Ledenavond: inspiratie & actie

19-11-2014Inspiratie & actie, dat is de werktitel voor de eerste ledenavond waarop we al onze leden vragen hun ideeen te delen en acties vorm te geven.

› Lees verder

Meldpunt Huur te Duur

04-11-2014In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst met 62 procent verhoogd. Als het zo doorgaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen. Toch wil de regering ook volgend jaar de huren weer verder verhogen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde Woonakkoord waar ook D66, ChristenUnie en SGP voor hebben getekend.

› Lees verder

Desiree Egberts neemt afscheid

20-11-2014Desiree Egberts heeft haar ontslagbrief ingediend bij de voorzitter van de raad. Tot onze grote spijt neemt ze daarmee afscheid van de gemeenteraad en onze SP-fractie.

› Lees verder

SP voert actie tegen topinkomens Alliander en Liander

18-11-2014

 De Gelderse SP heeft maandag 17 november geprotesteerd tegen de topinkomens van 18 managers van energie-netbeheerder Alliander en dochterbedrijf Liander.

› Lees verder

Paulien Lunter opent Zorgplein

15-11-2014SP-raadslid Paulien Lunter heeft vrijdag 14 november Zorgplein Geitenkamp geopend. In het pand aan het marktplein op de Geitenkamp zijn vier bedrijven gehuisvest: toegang ergotherapie/fysiotherapie, Goossens-Bakker, praktijk voor logopedie Schermerhorn en Bres hulpmiddelen.

› Lees verder

Lunter in gesprek met ouderen over veiligheid

11-11-2014SP-raadslid Paulien Lunter heeft woensdag 8 oktober een presentatie gehouden voor ouderen in de wijk Monnikenhuizen. De seniorenraad organiseerde een preventieve voorlichtingsbijeenkomst  over voeding en veiligheid. Anja Daniëls van diëtistenpraktijk  Vitasens en Paulien Lunter, raadslid SP, vroegen respectievelijk aandacht voor ‘voeding en mens’ en de problemen rond de babbeltrucs in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen.

Via de link kunt u meer lezen over de presentatie van Paulien Lunter. 

› Lees verder

3000 mensen op de been voor de zorg

10-11-2014foto: Thorsten Kemper

› Lees verder

College Arnhem wil tijdelijke contracten Presikhaaf Bedrijven omzetten naar vaste

05-11-2014Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders wil de tijdelijke contracten van Arnhemse medewerkers van Presikhaaf Bedrijven omzetten naar vaste contracten. Dit staat in een raadsvoorstel dat het college 4 november heeft gedaan aan de gemeenteraad. De Arnhemse SP is erg blij met dit voorstel. De partij heeft zich de afgelopen maanden sterk ingezet voor de toekomst van de sociale werkvoorziening en voor het belangrijke onderwerp rond de tijdelijke contracten.

› Lees verder

Succesvolle Algemene Beschouwingen voor SP Arnhem

04-11-2014

De Arnhemse gemeenteraad heeft zich maandag 3 november in het stadhuis uitgesproken over de begrotingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders. De Arnhemse SP kan terugkijken op een succesvolle Algemene Beschouwingen. Op voorstel van de SP heeft de gemeenteraad beslist dat de tegenprestatie voor mensen in de bijstand vrijwillig moet blijven. De subsidie voor de religieuze Stichting Living Joy is stopgezet. De motie 'instellen Buurtwet/buurtrechten' is met een grote meerderheid aangenomen.

› Lees verder

SP Gelderland presenteert verkiezingsprogramma ‘Ideeën voor Gelderland’

04-11-2014De Gelderse SP heeft haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 vastgesteld. Het programma is getiteld ‘Ideeën voor Gelderland’ De SP zet in op het blijven investeren van Nuon-gelden in de Gelderse samenleving. Daarnaast kiest de partij voor een provinciale overheid die inzet op kleinschaligheid in plaats van schaalvergroting, op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

› Lees verder

Pagina's