SP Arnhem

Gezocht: Tribune bezorgers

10-06-2014We zijn op zoek naar SP-leden die de Tribune willen bezorgen, in en om het Centrum, en in een deel van Presikhaaf.

› Lees verder

Stadslandbouw: moestuin voor Voedselbank geopend

14-07-2014SP wethouder Gerrie Elfrink (o.a. Armoedebeleid) heeft woensdag 9 juli het officiële startsein gegeven voor Stadslandbouw aan de Mooieweg in Rijkerswoerd. Op ruim drie hectare grond worden groenten en fruit verbouwd. De helft van de opbrengst gaat naar Voedselbank Arnhem. De andere helft is voor de vrijwilligers, mensen van de Zorgtuin en de sociale werkvoorziening. Zij zullen de moestuin gaan onderhouden.

› Lees verder

SP Gelderland: geen geld voor Giro d'Italia

08-07-2014De fracties van SP, ChristenUnie en SGP in provinciale staten willen dat er geen miljoenen van de provincie in komst van de Giro d’Italia naar Gelderland en in het Tenniscentrum Buren, gestoken worden. In plaats daarvan stellen ze voor dat geld te besteden aan trapveldjes, gezonde schoolpleinen, mountainbikeroutes en andere kleinschalige sportvoorzieningen in alle Gelderse gemeenten. De drie fracties komen met een gezamenlijk amendement tijdens de Statenvergadering van 9 juli. Dan wordt ook duidelijk of er een meerderheid is voor het voorstel.

› Lees verder
Werk Blog: Desiree Egberts

In september meer inzicht in toekomstvisie Presikhaaf Bedrijven

02-07-2014“Wat betreft Presikhaaf Bedrijven gaat het overal over behalve waar het over moet gaan: de medewerkers”, met deze woorden vatte SP raadslid Desiree Egberts samen waar het voor SP Arnhem wringt bij de discussie. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces op maandag 30 juni werd er een besluit genomen over de jaarrekening 2013 van Presikhaaf Bedrijven.

› Lees verder
Zorg Blog: Paulien Lunter

Visie wijkverpleegkundige: niets nieuws onder de zon

28-06-2014In een artikel over de wijkgezondheidsteams in de Gelderlander van 25 juni 2014 wordt de suggestie gewekt dat de PvdA een nieuwe visie heeft ten aanzien van de wijkverpleegkundige binnen de gebiedsteams. Deze zogenaamde nieuwe visie is dat de wijkverpleegkundige bij uitstek thuishoort in de gebiedsteams. Uit het artikel blijkt dat de PvdA kennelijk niet op de hoogte is van het feit dat hier al langer aan wordt gewerkt. Overigens is de SP wel blij dat zij hierin wordt gesteund!

› Lees verder
Wonen Blog: Cris Lenting

Compensatie gedupeerden WOS-fraude

24-06-2014Eindelijk is er een oplossing bereikt in het WOS-fraudedossier. De Arnhemse gemeenteraad ging maandag 23 juni akkoord met de compensatie voor de gedupeerden van de WOS-fraude en nemen daarmee het advies over van de commissie onder leiding van Piet van Dijk. Gedupeerden worden tussen de 70 en 90% gecompenseerd.

› Lees verder

ROOD Arnhem vraagt jongeren wat er socialer kan in de stad

20-06-2014Donderdagavond vroeg ROOD, jong in de SP aan de jongeren in Arnhem wat er beter kan in de stad om Arnhem 100% sociaal te maken. Punten die naar voren kwamen waren het OV naar de omliggende gemeentes in het weekend, een veiligere korenmarkt en minder discriminatie in het uitgaansleven.

› Lees verder
Wijken Blog: Cris Lenting

Overleg met buurt over bomenkap Spijkerkwartier

17-06-2014Als het aan wethouder Ine van Burgsteden ligt gaat zij op zeer korte termijn in overleg met de bewoners van het Spijkerkwartier over de bomenkap in de wijk. Deze toezegging deed zij maandagavond 16 juni tijdens de inspreekronde van de politieke maandag.
Cris Lenting, fractievoorzitter van SP Arnhem, had Van Burgsteden een drietal mondelinge vragen gesteld over de bomenkap.

› Lees verder
Thuiszorg Blog: Desiree Egberts

Evaluatie collectieve ramenwasservice roept veel vragen op

12-06-2014SP raadslid Desiree Egberts heeft het college van B en W vragen gesteld over de collectieve ramenwasservice ‘op ooghoogte’, een projectplan dat op 1 april (geen grap) 2013 van start ging.

› Lees verder
Politie Blog: Jurgen Elfrink

Geen geruststelling na debat over kluisjes-controle

11-06-2014door Anette Beumer

“Is de politie-inzet wel legitiem en wat is de effectiviteit van deze actie?” Op deze en andere vragen gaven burgemeester Kaiser, tevens portefeuillehouder, en dhr. Osinga van het Openbaar Ministerie antwoord tijdens de politieke maandag van dinsdag 10 juni.

› Lees verder

Pagina's