h

Blijf uit onze achtertuin

GroenLinks en PartijvoordeDieren willen mensen dwingen zich aan een tegelquotum te houden in hun eigen tuin. Via luchtfoto’s wordt er dan in de achtertuinen gespied hoe groot het terras is, en als dat te groot is komt de gemeente om mensen te dwingen om het kleiner te maken of eruit te halen. Hetzelfde gebeurt als er een vijvertje in de tuin is met een niet waterdoorlatende bodem.

Tegelijkertijd worden er 1.000.000 nieuwe betonklinkers neergelegd in de Blauwe Golven, wat 10 miljoen euro belastinggeld van de Arnhemmers kost. En staat de vervuilende biomassacentrale van multinational Veolia met subsidie van belastinggeld bomen te verbranden op de Kleefse Waard.

Dit beleid om mensen te dwingen in te grijpen in hun eigen tuin is funest voor het draagvlak voor vergroening. En dat terwijl Arnhem zo goed bezig was met groene initiatieven, zoals Arnhem kampioen is in het tegelwippen. Draagvlak voor dit soort stimulerende groene initiatieven staat op het spel door dwangmaatregelen van de gemeente.

Wij willen dat Arnhemmers zeggenschap houden over hun eigen tuin en dat Arnhemmers niet bespied worden in hun eigen tuin.

*persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier