SP Arnhem

Samen met Ron Meyer de straat op

18-01-2016Ron Meyer komt 13 februari naar SP Arnhem om cursus te geven en samen met ons de straat op te gaan.

› Lees verder

Supermarkt terug op de Bult

04-02-2016Op het marktplein in Geitenkamp komt weer een supermarkt, mede dankzij wethouder Mink. De COOP opent 8 maart een vestiging op het plein.

› Lees verder

Arnhem: een geweldige fietsstad!

30-01-2016Met het uitdelen van fietslampjes opende wethouder Alex Mink vandaag de bewaakte fietsenstalling in de kelder van Rozet. Hierdoor komen er 100 bewaakte stallingsplaatsen bij. Deze nieuwe bewaakte fietsenstalling wordt bemand door mensen die onder de garantiebanenafspraak vallen. Zo worden er dus twee vliegen in een klap geslagen. Reden genoeg om onze wethouder verkeer te vragen naar zijn visie op de fiets in Arnhem.

› Lees verder

Vernieuwing Museum Arnhem

27-01-2016De SP is blij met het voorstel voor vernieuwing van het Museum Arnhem. Zij kan zich helemaal vinden in de door het Museum gekozen richting: Kunst en Samenleving. Het Museum geeft de laatste tijd meer aandacht aan scholen en wil dit verder uitbouwen. Een mooi voorbeeld hiervan is de kinderdirecteur van Museum Arnhem: Tuvana Özcelebi, afkomstig van basisschool ASV. Zulke ontwikkelingen en initiatieven juicht de SP toe.

› Lees verder

Algemene ledenvergadering en politiek café: duurzaamheid

De Arnhemse SP werkt aan een sociale stad. In het college en vanuit de gemeenteraad zetten wij ons volop in om goede ideeën ook uitgevoerd te krijgen. Niet al het werk dat wordt verricht is direct zichtbaar. Soms roept het vragen op.

Daarom zijn op deze avond onze wethouders Gerrie Elfrink en Alex Mink, en onze gemeenteraadsleden aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Wilt u horen wat er zo al gebeurt of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Wilt u andere SP leden ontmoeten?

Kom dan 6 april naar het SPand aan de Dovenetellaan 55.

› Lees verder

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek voor iedereen

13-01-2016De afgelopen maanden heeft SP raadslid Paulien Lunter meermaals vragen aan het college gesteld over onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek. In Arnhem blijkt dit voor de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) niet geregeld te zijn zoals het wettelijk zou moeten. De SP vindt het belangrijk dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast vindt de SP het van groot belang dat alle inwoners voorafgaand aan het keukentafelgesprek goed geïnformeerd worden. Via de computer én met een folder.

› Lees verder

Herindicatie Pgb: verlenging tot 1 mei 2016

12-01-2016De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de herindicatie van de Pgb’s. Zij vroeg om verlenging van aflopende herindicaties  tot 1 mei 2016 als de inwoner vóór 1 november 2015 geen keukentafelgesprek heeft gehad.

› Lees verder

Geld voor Zorg, steun voor Dullertsstichting

06-01-2016Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft de SP gecollecteerd om het werk van de Dullertsstichting financieel te ondersteuning.

› Lees verder

WMO-zorg in Arnhem door de wijkteams

16-12-2015Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de zorg. Het organiseren van zorg in de buurt is een nieuwe manier van werken. De SP ontvangt signalen dat de wijkteams echt in ontwikkeling zijn, ze elkaar steeds beter weten te vinden en er gewerkt wordt aan nieuwe oplossingen. Dat is erg positief om te horen. Maar er komen ook kritische punten naar voren vanuit onze leden en cliëntorganisaties als de seniorenraad en het Apcg.

› Lees verder

Arnhemse Woonprincipes 2025

15-12-2015Er is meer dan een jaar gewerkt aan de woonprincipes voor Arnhem. Het richtinggevende document voor alle afspraken die we als stad met elkaar maken over hoe we willen en kunnen wonen. Het is tot stand is gekomen insamenspraak met veel Arnhemmers. Maandag 14 december j.l. zijn deze principes door de gemeenteraad vastgesteld. SP diende samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren de motie ‘Betaalbaar wonen in Arnhem’ in.

› Lees verder

Pagina's