SP Arnhem

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

17-04-2016De presentatie in de gemeenteraad van 11 april j.l. over Activerend werk en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven schiep verwarring. Er werd een beeld geschetst dat volgens de SP haaks staat op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de motie over tegenprestatie. Er werd onder meer gezegd dat Arnhem geen beschutte werkplekken realiseert en dat activerend werk geen betaald werk betreft. Dat roept dringende vragen op bij de Sp fractie.

› Lees verder

SP doet onderzoek naar sociale wijkteams

11-04-2016De Rijksoverheid heeft om te bezuinigen de zorg anders georganiseerd. Daardoor moeten mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk om ondersteuning te geven aan mensen die zichzelf niet kunnen redden. In Arnhem regelen de wijkcoaches van de sociale wijkteams de hulp die nodig is. De SP vindt dat mensen de hulp moeten krijgen die zij nodig hebben. Bezuiniging mag niet het uitgangspunt zijn. SP-raadslid Paulien Lunter heeft, naar aanleiding van de vele signalen die onze afdeling kreeg, een onderzoek gedaan onder professionals in de zorg.

› Lees verder

Algemene Ledenvergadering goed bezocht

08-04-2016Een goed bezochte ledenavond vond plaats (6 april) terwijl de uitslagen van het raadplegend referendum over de Oekraïne langzaam binnendruppelden. De vergadering stond in het teken van het concept jaarverslag 2015, het concept jaarplan 2016, het financieel jaarverslag 2015, het vertrek van wethouder Alex Mink, vragen aan de fractie en nog enkele bestuurszaken. Helaas ging de geplande bijdrage van Abdurrahman Cetintas over Duurzaamheid niet door vanwege de vragen aan en uitgebreide antwoorden door de fractie en wethouder Gerrie Elfrink.

› Lees verder

Wethouder Alex Mink treedt af

29-03-2016Bijna twee jaar geleden begon Alex Mink vol enthousiasme aan zijn werk. Een gloednieuwe baan zeker. Maar hij was al bekend met het politieke reilen en zeilen door zijn werk als statenlid, campagneleider en actief lid van de afdeling Arnhem. Tot onze grote spijt heeft Alex Mink moeten besluiten terug te treden als wethouder. 

› Lees verder

Boodschappen in huis?

23-03-2016Nog steeds zijn er geen alternatieven om de boodschappen in huis te krijgen als de HHT (huishoudelijke hulp toelage; 5 euro/uur) te duur is. Voor mensen met een smalle beurs en kleine huishoudens (1 persoon) is thuisbezorgen door de supermarkt geen optie.

› Lees verder

Oekraïne debat: Harry van Bommel vs. Paul Tang

17-03-20166 April mag u naar de stembus vanwege het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. De stembiljetten liggen al in uw brievenbus. Maar waar gaat het verdrag precies over?

› Lees verder

3x actie bij Presikhaaf Bedrijven

16-03-2016In de vroege uren stond de SP op 16 maart aan de poort van de afdeling schoolmeubelen van Presikhaaf Bedrijven. Deze afdeling is vorig jaar door Ahrend overgenomen. De SP kwam langs om naar de verhalen van de medewerkers te luisteren. Steeds meer mensen moeten buiten de sociale werkvoorziening werken, in welke vorm dan ook. We willen graag weten hoe het met ze gaat of ze vragen hebben en ons hulp kunnen gebruiken.

› Lees verder

Motie zonder dekking

02-03-2016De SP wil dat de onterechte boetes bij de bijstand teruggedraaid worden. Samen met andere partijen gaat zij op zoek naar een goede financiële oplossing voor het probleem.

› Lees verder

Ron Meyer en de Arnhemse klopclub

14-02-2016Met wie kun je nu beter de straat op gaan en met mensen over hun buurt praten dan met de nieuwe partijvoorzitter Ron Meyer? Afgelopen zaterdag klopte een groep van twintig mensen op de deuren van de wijk Lombok. Ze hebben veel gesprekken aan de deur gevoerd over de wijk. Deze informatie zal de aanstaande maanden vorm krijgen in activiteiten van de Arnhemse SP afdeling.

› Lees verder

Schending privacy?

10-02-2016Niet-openbare stukken stonden 1 februari j.l. door een fout op de openbare website van de gemeente Arnhem. Deze fout is per toeval ontdekt. De SP vindt het van groot belang dat de privacy van Arnhemmers altijd goed beschermd is. De SP wil daarom weten waarom informatie ongewenst openbaar kan worden. Er zijn immers strenge afspraken gemaakt in de gemeenteraad (en in de wet). Daarom heeft de SP vragen aan het college gesteld.

› Lees verder

Pagina's