SP Arnhem

Wethouder Ritsema zoekt kritisch balans

20-09-2016Drie insprekers van het bewonerscommissie Braamberg uitten hun zorgen over hun conflict met het bestuur van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren Arnhem tijdens de raadsvergadering van 19 september j.l.. Dit naar aanleiding van de agendering van deze kwestie door SP en PvdA. Nu de belanghebbenden naar elkaar toe bewegen moet er nog veel duidelijk worden over de volgende stappen. Wethouder Geert Ritsema (SP) zocht in het debat kritisch naar een goede balans tussen de belangen van de huurders, het bestuur en de rol van de gemeente in deze kwestie. Hij wil graag dat er een door iedereen gedragen oplossing komt die helder is, door zoveel mogelijk huurders gedeeld wordt en juridisch correct is.

› Lees verder

Verantwoordelijkheid in de jeugdzorg

15-09-2016De verantwoordelijkheid voor jeugdhulpverlening ligt sinds 2015 bij de gemeente. Het doel daarvan is: betere samenwerking van hulpverleners rondom gezinnen én het de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector. Volgens de Jeugdwet kan hier bij concrete bedreigingen van worden afgezien. Uithuisplaatsing moet zoveel mogelijk worden voorkomen. In Arnhem regelt jeugdzorg via de wijkteams. De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen ontvangen van inwoners waarin zij aangeven dat de jeugdhulpverlening dringend voor verbetering vatbaar is.

› Lees verder

SP start landelijk onderzoek onder verpleegkundigen in ziekenhuizen

08-09-2016Marktwerking en concurrentie hebben grote gevolgen voor het personeel dat werkt in de zorg. De SP wil weten hoe zorgpersoneel deze gevolgen ervaart. Daarom starten SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven een onderzoek onder de verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken.

› Lees verder

Nationaal ZorgFonds op Pasar Bronbeek

09-08-2016In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Daar kun je zaterdag a.s. een actieve bijdrage aan leveren. Het Arnhemse team van het Nationale ZorgFonds staat op de Pasar Bronbeek. We zoeken enthousiaste mensen die op onze kraam willen staan. SP-ers, hun vrienden, buren en kennissen iedereen is welkom. Heb je een dagdeel beschikbaar of wil je de hele dag meedoen?

› Lees verder

Hogere inschaling thuiszorgmedewerkers niet volgens afspraak uitgevoerd

13-07-2016Om ons heen hebben andere gemeenten enorm bezuinigd op de huishoudelijke hulp en veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet. De Arnhemse SP heeft als één van de weinige gemeenten in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over een hoger salaris van de medewerkers: inschaling in FWG 15 in plaats van 10.  Hulp bij huishouden (Hbh) houdt meer in dan het uitvoeren van huishoudelijke taken. Daarom hoort er ook een hoger salaris bij. Een belangrijke taak bij Hbh is de signalerende functie. Als er  iets is veranderd aan de situatie van de cliënt dan kan dit op tijd worden gemeld bij de zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan minder goed lopen, vaker vallen, zichzelf minder goed verzorgen of vergeetachtig worden. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen. Zeker nu mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen is dit belangrijk.

› Lees verder

Voor een fatsoenlijk pensioen: brandweer Gelderland regio-midden

13-07-2016In vol ornaat stonden de brandweerlieden afgelopen maandag (11 juli) in de Arnhemse raadzaal. Ze ondersteunden daarmee de mondelinge vragen van de SP over hun landelijke actie voor een fatsoenlijke pensioenregeling. De vele brandweermannen en -vrouwen staan (ook in Arnhem) 24/7 paraat om mensen en dieren in nood te helpen. Zij doen hun werk vaak onder zware omstandigheden, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat maakt dat zij niet op hun 67-ste pas met pensioen kunnen gaan. Dat is onverantwoord, onveilig en volstrekt ongewenst.

› Lees verder

Gemeentewebsite over schulddienstverlening aangepast dankzij SP

11-07-2016Eind juni stelt de SP schriftelijke vragen over malafide bedrijven die schulddienstverlening aanbieden. Deze bedrijven blijken niet volgens de wet te werken. Enkele van deze bedrijven staan op de website van de gemeente. De SP vindt dit misleidend en ongewenst. Een verwijzing door de gemeente naar een organisatie moet altijd betrouwbaar zijn. 

› Lees verder

Linksaf! Juli 2016

11-07-2016GEERT RITSEMA IS BENOEMD TOT WETHOUDER VAN ARNHEM

› Lees verder

Geen geld voor Dubbelspoor Achterhoek

04-07-2016Alle handtekeningen van de reizigers van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk ten spijt heeft provinciale staten niet ingestemd met de SP motie voor verdubbeling van het spoor tot Doetinchem. Daarmee breken de collegepartijen, VVD - CDA - D’66 en PvdA, een verkiezingsbelofte. Erger nog, ze gaan recht tegen hun eigen college akkoord in. De SP is zeer teleurgesteld over de houding van PS, maar gaat door met acties vóór Dubbelspoor Achterhoek.

› Lees verder

Pagina's