SP Arnhem

Hogere inschaling thuiszorgmedewerkers niet volgens afspraak uitgevoerd

13-07-2016Om ons heen hebben andere gemeenten enorm bezuinigd op de huishoudelijke hulp en veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet. De Arnhemse SP heeft als één van de weinige gemeenten in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over een hoger salaris van de medewerkers: inschaling in FWG 15 in plaats van 10.  Hulp bij huishouden (Hbh) houdt meer in dan het uitvoeren van huishoudelijke taken. Daarom hoort er ook een hoger salaris bij. Een belangrijke taak bij Hbh is de signalerende functie. Als er  iets is veranderd aan de situatie van de cliënt dan kan dit op tijd worden gemeld bij de zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan minder goed lopen, vaker vallen, zichzelf minder goed verzorgen of vergeetachtig worden. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen. Zeker nu mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen is dit belangrijk.

› Lees verder

Voor een fatsoenlijk pensioen: brandweer Gelderland regio-midden

13-07-2016In vol ornaat stonden de brandweerlieden afgelopen maandag (11 juli) in de Arnhemse raadzaal. Ze ondersteunden daarmee de mondelinge vragen van de SP over hun landelijke actie voor een fatsoenlijke pensioenregeling. De vele brandweermannen en -vrouwen staan (ook in Arnhem) 24/7 paraat om mensen en dieren in nood te helpen. Zij doen hun werk vaak onder zware omstandigheden, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat maakt dat zij niet op hun 67-ste pas met pensioen kunnen gaan. Dat is onverantwoord, onveilig en volstrekt ongewenst.

› Lees verder

Gemeentewebsite over schulddienstverlening aangepast dankzij SP

11-07-2016Eind juni stelt de SP schriftelijke vragen over malafide bedrijven die schulddienstverlening aanbieden. Deze bedrijven blijken niet volgens de wet te werken. Enkele van deze bedrijven staan op de website van de gemeente. De SP vindt dit misleidend en ongewenst. Een verwijzing door de gemeente naar een organisatie moet altijd betrouwbaar zijn. 

› Lees verder

Linksaf! Juli 2016

11-07-2016GEERT RITSEMA IS BENOEMD TOT WETHOUDER VAN ARNHEM

› Lees verder

Geen geld voor Dubbelspoor Achterhoek

04-07-2016Alle handtekeningen van de reizigers van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk ten spijt heeft provinciale staten niet ingestemd met de SP motie voor verdubbeling van het spoor tot Doetinchem. Daarmee breken de collegepartijen, VVD - CDA - D’66 en PvdA, een verkiezingsbelofte. Erger nog, ze gaan recht tegen hun eigen college akkoord in. De SP is zeer teleurgesteld over de houding van PS, maar gaat door met acties vóór Dubbelspoor Achterhoek.

› Lees verder

SP Arnhem steunt actievoerende brandweer

02-07-2016SP Arnhem bracht 29 juni j.l. een bezoek aan de actievoerende brandweerlieden in de brandweerkazerne Arnhem Centrum. Het was woensdag de eerste dag dat de Arnhemse brandweer publieksvriendelijke acties voert, acties om zo aandacht te vragen voor een goed en fatsoenlijk pensioen.

› Lees verder

Geert Ritsema geïnstalleerd als nieuwe SP wethouder

27-06-2016Geert Ritsema (56) is vanavond door de gemeenteraad benoemd als wethouder van Arnhem.

› Lees verder

In Lombok voor Nationaal Zorgfonds

26-06-2016De SP Arnhem was afgelopen zaterdag (25 juni) opnieuw te vinden in de wijk Lombok. In februari al, toen samen met Ron Meyer, stelde de SP aan meer dan 100 buurtbewoners de vraag waar de opbrengst van een miljonairsbelasting het beste aan zou kunnen besteed. Meer dan 80% van de mensen sprak zich toen uit voor een betere zorg en zorgstelsel. Een goede aanleiding dus om nu de Lombok-bewoners te vragen naar hun mening over het huidige zorgstelsel en suggesties voor verbeteringen.

› Lees verder

Malafide schuldhulpverleningsbedrijven

20-06-2016In opdracht van de gemeente Arnhem bouwt en onderhoudt een websitespecialist de website www.zodoenwehetinarnhem.nl. Op deze website kunnen inwoners antwoord vinden op vragen over zorg, jeugd en werk, en worden zij verwezen naar organisaties. Deze organisaties blijken echter zonder gemeentelijke toetsing op de gemeentewebsite te worden geplaatst.

› Lees verder

Pagina's