h
13 februari 2017

Een zoete kersenboom geplant

​Wilt u een boom planten? Dat vroeg wethouder Van Burgsteden vorig jaar aan de gemeenteraad in Arnhem. Het idee was gekoppeld aan de Nationale boomplantdag. 26 raadsleden hebben hierop positief gereageerd. Een groot deel van de bomen is al geplaatst. Afgelopen vrijdag, op warme truiendag, 10 februari, werd 'mijn' boom door Vaarkamp vakkundig neergezet aan de Visserslaan, Malburgen. Drie medewerkers van de gemeente waren ook aanwezig bij dit bijzondere moment.

Lees verder
27 januari 2017

Op naar Den Haag, nationaal zorgfonds actiedag

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Dat is heel mooi! Op 18 februari gaan we aan de Haagse politici laten zien dat het anders moet in de zorg. Dan vindt op het Malieveld in Den Haag het Nationaal ZorgDebat plaats tussen de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Mocht je met de bus willen komen, meld je dan snel aan!
Wie: Iedereen die wil dat het Nationaal ZorgFonds er snel komt
Wat: Het Nationaal ZorgDebat
Waar: Malieveld, Den Haag

Lees verder
23 december 2016

Vier windturbines in Arnhem

 “We moeten vaart maken, maar de burgers niet vergeten” aldus raadslid Abdurrahman Çetintas van de SP. Al jaren wordt er gesproken over windenergie in Arnhem, maar tot op heden is het er nog steeds niet. Het is een lang proces maar er moet wel vaart gemaakt worden. In het programmaplan New energy made in Arnhem is er aangegeven dat er windturbines moeten komen om de duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen.

Lees verder
23 december 2016

Artikel 1 van de Grondwet in de raadzaal!

Raadslid Abdurrahman Çetintas stelde tijdens de raadsvergadering vragen aan het college van B en W over een eerder aangenomen motie. Op 2 november 2015 heeft de raad motie 'Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal’ aangenomen. Daarbij werd er verzocht om een afbeelding van Artikel 1 van de grondwet aan te schaffen en een prominente plek te geven in de raadszaal. Tot op heden is er niks gebeurd en daarom vroeg Abdurrahman wanneer de afbeelding van Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal hangt.

Lees verder
21 december 2016

Thuiszorgmedewerkers krijgen eindelijk met terugwerkende kracht meer uitbetaald, dankzij de SP!

De SP vindt dat thuiszorgmedewerkers belangrijk werk doen. Daarnaast vindt de SP ook de
kwaliteit van thuiszorg belangrijk. Daarom zijn de medewerkers de afgelopen maanden bijgeschoold en is hun functie uitgebreid met een signalerende taak. De SP heeft dit vastgelegd in het coalitieakkoord. Daar hoort een hoger salaris bij en dat is ook vast gelegd in dit akkoord.

Lees verder
17 december 2016

Meevaller van 1,35 miljoen voor gemeente Arnhem

“We gaan het station afmaken en er gaat geen cent meer bij” Aldus Gerrie Elfrink 6 jaar geleden. Nu blijkt zelfs uit de voorlopige eindafrekening dat er een positief resultaat van 3 miljoen euro is waarvan 1,35 miljoen terug gaat in de gemeentekas.

Lees verder
16 december 2016

Verkeerssituatie Hollandweg

Afgelopen maandag heeft Gedeon Noordzij namens SP Arnhem vragen gesteld aan het college
over de onveilige verkeerssituaties op de Hollandweg, in de wijk Elderveld. Aanleiding hiervoor is een recent ongeluk waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Regelmatig is er sprake van gevaarlijke situaties op deze weg en een aantal jaren geleden is er zelfs iemand dodelijk verongelukt.

Lees verder
12 december 2016

100 dagentour Nationaal ZorgFonds

De 100 dagentour Nationaal Zorgfonds is begonnen! Nog 48 dagen en dan gaan we stemmen!

Lees verder
12 december 2016

De laatste keer Politieke basisvorming

We gaan weer beginnen met onze politieke basisvorming. Wil je meer over de SP weten? Weten waarom gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit ons verbinden? Wil je weten hoe je actie voert? Kom dan naar de bijeenkomsten, stel je vragen en ontmoet andere SP-leden.

Lees verder
7 december 2016

Prestatieafspraken getekend, nu aan de slag!

De afgelopen maanden is er door verschillende huurdersorganisaties, wooncorporaties en de gemeente overlegd over de Prestatieafspraken. In aanwezigheid van wethouder Geert Ritsema (SP) werden de papieren getekend. Niet alleen was er dinsdag 6 december j.l. een nieuwe huurdersorganisatie van Volkshuisvesting aanwezig. Ook werd in een speciaal programma mee ondertekend door een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners.  

Lees verder

Pagina's