h
6 december 2016

Videoverslag bezoek Emile Roemer

Lees verder
6 december 2016

Met bed, bad en brood de winter door

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie met betrekking tot de financiering van de bed,bad en brood locaties. De hier onder genoemde fracties pleiten voor continuering van deze financiering.

Onderstaande persbericht is verstuurd namens de fracties van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Arnhem, en de PvdA fracties uit Groningen, Den Haag, Arnhem en Nijmegen.

Lees verder
2 december 2016

Malafide praktijken Stichting Raadhuis aan de kaak gesteld

SP-wethouder Gerrie Elfrink roept mensen, die gedupeerd zijn door Stichting Raadhuis, op om zich te melden bij de gemeente. Op 29 november werd bij het tv-programma Opgelicht aandacht besteed aan de malafide praktijken van deze stichting die gevestigd is in Arnhem. Stichting Raadhuis is een organisatie die diensten aanbiedt zoals woonbegeleiding, budgetcoaching en ambulante begeleiding. Mensen die bij deze stichting aankloppen zoeken hulp en begeleiding om hun financiële situatie weer op orde te krijgen.

Lees verder
30 november 2016

Nationaal Uiterwaarden Park een stap dichterbij

Vandaag mochten de Arnhemmers stemmen over het uitwerkingskader voor de ontwikkelingen op Stadsblokken en bedrijventerrein Meinerswijk. De SP wil iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens dit referendum bedanken. De uitslag is nog niet officieel, maar een meerderheid heeft vóór de voorliggende kaders gestemd.

Lees verder
30 november 2016

Stemmers bedankt

Foto: SP
Lees verder
29 november 2016

Bed, bad en brood blijft in Arnhem

“Wat gaat er gebeuren met de Bed-, Bad- en Brood-regeling in Arnhem?” vroeg raadslid Paul Kusters gisteren tijdens de raadsvergadering namens de SP aan het college. “De Bed-, bad- en Broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijft,” aldus wethouder Haga. De voorziening was er al vóór 2015 en zal blijven bestaan in Arnhem.”

Lees verder
28 november 2016

Op werkbezoek: enthousiaste en betrokken Emile Roemer

Een goed gevuld programma stond op de agenda voor het werkbezoek van Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en lijsttrekker bij de komende landelijke verkiezingen. Via Prisma in Immerloo, ging het naar het bedrijventerrein op Meinerswijk, vervolgens bezocht hij De Lommerd, had lunch met afdelingsvoorzitters en statenleden en sloot hij zijn dag in Arnhem af met een bezoek aan een huisartsenpraktijk. Roemer was zeer enthousiast over de gevoerde gesprekken, met onder andere een Afghaanse vrijwilliger en een vertegenwoordiger van de woonwagenkampen.  Hij sprak vol lof over de vele initiatieven van onze Arnhemmers en de rol die de SP daar vaak bij speelt op de achtergrond.

Lees verder
11 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk, feiten en daarom JA!

De feiten

  • De oppervlakte van het gebied Stadsblokken – Meinerswijk is 289 ha
  • Hiervan is 148 ha (ruim 51%) in het bezit van Kondor Wessels Projecten (KWP) (het overige gedeelte is op enkele kleine particulieren na in overheidsbezit)
  • Het KWP eigendom in het gebied wordt voor 96 % – om niet – overgedragen aan de Gemeente; het is zowel bestaand (125 ha) als nieuw natuurgebied (18 ha)
  • KWP krijgt voor maximaal 6 ha (2,1%) de ruimte voor de ontwikkeling van programma’s, waarvan maximaal 2 ha (0,7%) voor bebouwing (o.a. wonen)
  • De gemiddelde bouwhoogte voor Stadsblokken is 15 meter
  • De gemiddelde bouwhoogte voor Meinerswijk is 7 meter
  • Het streven is gericht op beperking van zowel bouwoppervlakte als volume
  • 30% van het te realiseren woonprogramma zal bestaan uit sociale huurwoningen en of betaalbare koopwoningen
  • In de uitwerking van de plannen worden waarborgen opgenomen zodat de verschillende functies in het gebied goed naast elkaar kunnen bestaan (een historische werf en evenemententerrein naast bebouwing)
  • Voorzien wordt dat er in 2017 een ontwerp bestemmingsplan beschikbaar is
Lees verder
10 november 2016

Voorkom willekeur en geef beschikking af

Arnhemmers hebben recht op een passende maatwerkvoorziening na een keukentafelgesprek en een schriftelijke bevestiging van wat er in dat gesprek is afgesproken.  Al 1,5 jaar is de SP in de raad hard bezig om er voor te zorgen dat iedereen deze krijgt. Je krijgt een beschikking als de wettelijke afspraken hierover op een correcte en volledige wijze worden uitgevoerd. Op dit moment is dat niet het geval. Op papier ziet het Arnhemse beleid er mooi uit, maar de praktijk is helaas minder fraai. Dat blijkt uit de vele gesprekken die de SP met Arnhemmers heeft gevoerd. Maandag 7 november j.l.

Lees verder
8 november 2016

Ondersteuning vraag om beschikking

De SP wil dat iedereen die een maatwerkvoorziening aanvraagt ook automatisch een beschikking krijgt. Daartoe heeft de SP bij de afgelopen begrotingsbehandeling een motie ingediend. Deze motie wordt gesteund door het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) de Seniorenraad en de reumavereniging Arnhem e.o.. Ook zij zetten zich al meer dan 1 jaar in om dit voor elkaar te krijgen.

Lees verder

Pagina's