h

SP zet zich in voor openheid en transparantie

3 mei 2022

SP zet zich in voor openheid en transparantie

Coalitieonderhandelingen zijn nodig voor het vormen van een nieuw college, een stadsbestuur dus. Zolang de partijen onderhandelen worden de meeste debatten en besluiten uitgesteld en ligt de lokale democratie voor een groot deel stil. Het was daarom gebruikelijk dat partijen hun best deden de onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden en de partijen die niet deelnamen op de hoogte te houden van de vorderingen en gemaakte afspraken.

Maar bij de gemeente Arnhem zien we de afgelopen jaren helaas een trend van meer beslotenheid, geheimhouding en achterkamertjespolitiek. Beruchte voorbeelden zijn het doofpotschandaal rond het discriminatierapport en de vernietigende inspectierapporten over zorgcowboys die het stadsbestuur geheim wilde houden. Een ander dieptepunt was dat de wethouder financiën onlangs dreigde de gemeenteraad helemaal niet meer te informeren over de financiën van de gemeente, omdat hij uitleg moest geven waarom hij de raad niet had geïnformeerd over allerlei financiële tegenvallers.

Ook bij de coaltieonderhandelingen zien we die trend van geslotenheid en geheimzinnigheid nu terug. In 2010 en 2014 werd na elke bijeenkomst de raad en de stad geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen. De partijen deden ook hun best om snel een akkoord te sluiten. In 2014 was het akkoord eind april al klaar en in 2010 zelfs al begin april. In 2018 zien we een kentering onstaan. De onderhandelingen duren tot eind mei en raad en stad worden slechts om de twee weken geïnformeerd. En bij de huidige onderhandeling, in 2022, is er tot nu slechts één kort bericht verschenen. Het bevatte geen enkele inhoudelijke mededeling over gemaakte afspraken. Hopelijk is dit geen voorbode voor een voortzetting van de achterkamertjescultuur die in de afgelopen periode is ingezet.

De SP zal zich altijd blijven inzetten voor openheid en transparantie, vooral naar de Arnhemmers. Juist nu het vertrouwen in de politiek zo laag is is dit ongelofelijk belangrijk. Politici zitten namelijk in de politiek voor de Arnhemmers, en niet andersom.

U bent hier