h

Zorg om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

18 april 2018

Zorg om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Met de invoering van de Participiatiewet ging de deur voor de Sociale Werkvoorziening in 2015 op slot. Er konden geen nieuwe mensen meer instromen, terwijl er al een wachtlijst was van 20.000 mensen. De bedoeling was dat mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt in reguliere bedrijven en organisaties gingen werken. Van gemeenten werd verwacht 30.000 beschutte werkplekken te regelen. Nu de balans is opgemaakt blijken dit er landelijk slechts 735 te zijn. Veel mensen zitten nu thuis zonder werk.

De gemeente Arnhem gaf in 2017 aan samen met (sociale) ondernemers duurzame werkgelegenheid te realiseren voor Arnhemmers die een beroep doen op de participatiewet. Deze groep mensen was in Arnhem in 2017 begroot op 9000 mensen.Daarnaast had de gemeente Arnhem de verplichting om in 2017 te zorgen voor 55 beschutte werkplekken, in 2018 komen daar 97 werkplekken bij en in 2019 127 (VNG, 29-11-2017).

Werk is enorm belangrijk voor iedereen. Het zorgt onder andere voor dagritme, voldoening, erkenning en sociale contacten. Het betreft hier een groep mensen die veelal moeite heeft voor zichzelf op te komen. Het risico is dan ook groot dat hun situatie voor de politiek onzichtbaar is. Van belang is ook dat deze groep niet terechtkomt in een “banencarrousel” , waarbij ze kortdurend aan het werk zijn en vervolgens weer thuis zitten in afwachting van een volgende kortdurende baan.

Afgelopen week heeft de SP met een aantal SW- en reguliere medewerkers gesproken over de huidige situatie. Uit deze gesprekken blijkt dat de overgang naar Scalabor niet goed verloopt. Zo zijn er contracten van het reguliere personeelgewijzigd en niet 1 op 1 door Scalabor overgenomen; voelen medewerkers (inclusief leidinggevenden) zich alleenstaan doordat zowel het MT als de directeur moeilijk bereikbaar zijn bij problemen en ook verloopt de uitstroom naar andere bedrijven moeizaam wegens gebrek aan banen. Daarnaast geven SW medewerkers aan dat er door Scalabor wordt aangedrongen de SW-status in te ruilen voor een reguliere baan. Hierdoor verkeren veel medewerkers in een stressvolle situatie.

De SP maakt zich niet alleen hier zorgen over, maar ook over de kans op een baan voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt in het algemeen. Met name omdat er een reëel risico is dat een organisatie of ondernemer kiest voor de best gekwalificeerde werkzoekende en de werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt aan het kortste eind trekt. Daarom heeft de SP hierover een aantal vragen gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen Participatiewet

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier