h
11 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk, feiten en daarom JA!

De feiten

  • De oppervlakte van het gebied Stadsblokken – Meinerswijk is 289 ha
  • Hiervan is 148 ha (ruim 51%) in het bezit van Kondor Wessels Projecten (KWP) (het overige gedeelte is op enkele kleine particulieren na in overheidsbezit)
  • Het KWP eigendom in het gebied wordt voor 96 % – om niet – overgedragen aan de Gemeente; het is zowel bestaand (125 ha) als nieuw natuurgebied (18 ha)
  • KWP krijgt voor maximaal 6 ha (2,1%) de ruimte voor de ontwikkeling van programma’s, waarvan maximaal 2 ha (0,7%) voor bebouwing (o.a. wonen)
  • De gemiddelde bouwhoogte voor Stadsblokken is 15 meter
  • De gemiddelde bouwhoogte voor Meinerswijk is 7 meter
  • Het streven is gericht op beperking van zowel bouwoppervlakte als volume
  • 30% van het te realiseren woonprogramma zal bestaan uit sociale huurwoningen en of betaalbare koopwoningen
  • In de uitwerking van de plannen worden waarborgen opgenomen zodat de verschillende functies in het gebied goed naast elkaar kunnen bestaan (een historische werf en evenemententerrein naast bebouwing)
  • Voorzien wordt dat er in 2017 een ontwerp bestemmingsplan beschikbaar is
Lees verder
10 november 2016

Voorkom willekeur en geef beschikking af

Arnhemmers hebben recht op een passende maatwerkvoorziening na een keukentafelgesprek en een schriftelijke bevestiging van wat er in dat gesprek is afgesproken.  Al 1,5 jaar is de SP in de raad hard bezig om er voor te zorgen dat iedereen deze krijgt. Je krijgt een beschikking als de wettelijke afspraken hierover op een correcte en volledige wijze worden uitgevoerd. Op dit moment is dat niet het geval. Op papier ziet het Arnhemse beleid er mooi uit, maar de praktijk is helaas minder fraai. Dat blijkt uit de vele gesprekken die de SP met Arnhemmers heeft gevoerd. Maandag 7 november j.l.

Lees verder
8 november 2016

Ondersteuning vraag om beschikking

De SP wil dat iedereen die een maatwerkvoorziening aanvraagt ook automatisch een beschikking krijgt. Daartoe heeft de SP bij de afgelopen begrotingsbehandeling een motie ingediend. Deze motie wordt gesteund door het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) de Seniorenraad en de reumavereniging Arnhem e.o.. Ook zij zetten zich al meer dan 1 jaar in om dit voor elkaar te krijgen.

Lees verder
7 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk

Waarom wordt er een referendum gehouden over Stadsblokken/Meinerswijk? 

Er is een Referendum ingesteld omdat er grote plannen zijn met betrekking tot dit gebied. De Initiatiefgroep Kloppend Stadshart, Milieudefensie Arnhem, Wijkplatform Malburgen- West/Stadsblokken-Meinerswijk zijn tegen de plannen en willen die via een referendum tegenhouden. 

Wat houdt het referendum precies in? 

Lees verder
31 oktober 2016

Masterplan armoede en schulden

Onder de kabinetten-Rutte is de tweedeling in Nederland enorm toegenomen. 421.000 kinderen groeien nu op in armoede. Bijna anderhalf miljoen Nederlanders hebben te weinig inkomen om een goede woning te betalen en om gezond voedsel en kleding te kopen. Daarom lanceert SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut een ‘Masterplan armoede en schulden’.

Lees verder
6 oktober 2016

Thema-avond vluchtelingen (in Arnhem)

De basis voor deze avond is betekenis te geven aan onze plicht op te komen voor mensenrechten, op basis van  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Die Universele Verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Om ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van de oorlog zich nooit meer zouden herhalen. Alle landen die bij de VN horen hebben beloofd zich aan de UVRM te houden.

Lees verder
30 september 2016

Luid ‘nee’ tegen wurgakkoorden TTIP en CETA

Even leek het erop dat de TTIP onderhandelingen zouden stoppen, even maar ... De druk vanuit onder meer Duitsland op de besluitvorming bleek vooralsnog niets waard. En dus moeten we met vereende krachten weer de straat op en onze stem luid en duidelijk laten horen.

Lees verder
27 september 2016

Motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen

Maandagavond 26 september j.l. is in de besluitvormende raadsvergadering de door de SP, Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderen Partij ingediende motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen. De motie geeft het college van b&w de opdracht om in samenwerking met de stichting Kwaliteitstaxi Arnhem een taxiverordening voor Arnhem op te stellen. De uiteindelijke uitwerking van een verordening komt ter bespreking terug naar de raad.

Lees verder
20 september 2016

Wethouder Ritsema zoekt kritisch balans

Drie insprekers van het bewonerscommissie Braamberg uitten hun zorgen over hun conflict met het bestuur van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren Arnhem tijdens de raadsvergadering van 19 september j.l.. Dit naar aanleiding van de agendering van deze kwestie door SP en PvdA. Nu de belanghebbenden naar elkaar toe bewegen moet er nog veel duidelijk worden over de volgende stappen. Wethouder Geert Ritsema (SP) zocht in het debat kritisch naar een goede balans tussen de belangen van de huurders, het bestuur en de rol van de gemeente in deze kwestie. Hij wil graag dat er een door iedereen gedragen oplossing komt die helder is, door zoveel mogelijk huurders gedeeld wordt en juridisch correct is.

Lees verder
15 september 2016

Verantwoordelijkheid in de jeugdzorg

De verantwoordelijkheid voor jeugdhulpverlening ligt sinds 2015 bij de gemeente. Het doel daarvan is: betere samenwerking van hulpverleners rondom gezinnen én het de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector. Volgens de Jeugdwet kan hier bij concrete bedreigingen van worden afgezien. Uithuisplaatsing moet zoveel mogelijk worden voorkomen. In Arnhem regelt jeugdzorg via de wijkteams. De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen ontvangen van inwoners waarin zij aangeven dat de jeugdhulpverlening dringend voor verbetering vatbaar is.

Lees verder

Pagina's