h
28 augustus 2018

Maakt het uit of je wieg staat in Presikhaaf of in de Hoogkamp?

Lager opgeleide mensen leven gemiddeld 6 jaar korter dan hoger opgeleiden. En de tijd dat zij zich gezond voelen is maar liefst 15 jaar korter. Uit een rapport dat gisteren door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is gepubliceerd blijkt dat waar je wieg staat nog steeds bepaalt hoe lang je leeft. De SP fractie in Arnhem vindt dit onrechtvaardig en stelde hierover vragen aan het college.

Lees verder
23 juli 2018

Bewoners willen af van racebaan in Malburgen

Vandaag overhandigen bewoners van Malburgen een petitie aan wethouder Roeland van der Zee. Zij willen dat er actie wordt ondernomen om het te hard rijden in de buurt te stoppen. De petitie is binnen korte tijd maar liefst ruim 350 keer ondertekend.

Lees verder
14 juli 2018

Zorgen om klimaatarmoede, SP roept op tot aanpak van slechtste huizen

Deze week kwamen de hoofdlijnen naar buiten van het Klimaatakkoord. Dit was voor de Nederlandse gemeenten aanleiding om te waarschuwen voor klimaatarmoede als de kosten voor schone energie worden afgewenteld op gewone mensen.De SP in Arnhem maakt zich hier al langer grote zorgen over en roept het college op om dit te voorkomen.

Lees verder
11 juli 2018

SP Arnhem wil actie tegen ‘ziekelijke bemoeizucht’ uit Brussel

De SP Arnhem roept het college op om de noodklok te luiden tegen een verregaand Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. Ook in Arnhem. ‘Bij veel besluiten die we willen nemen mogen we als gemeenteraad straks drie tot zes maanden afwachten of Brussel ons toestemming geeft. In Brussel kennen ze onze Arnhemse wijken, onze straten, scholen en bedrijven niet. Als dit plan zo doorgaat mogen Arnhemmers straks niet meer over hun eigen stad beslissen. Dat is echt bizar en mogen we niet laten gebeuren,’ zegt Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem.  

Lees verder
10 juli 2018

Volkshuisvesting knapt huizen Presikhaaf op na acties bewoners

Bewoners van de omgeving Kleine Durk in Presikhaaf pikten het niet langer.Zij voerden bij verhuurder Volkshuisvesting actie voor fatsoenlijk onderhoud van hun huizen. En ze wonnen. 

Lees verder
13 juni 2018

SP: patiënt wordt de dupe van beddentekort

Maandag 11 juni jl bracht Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP, een werkbezoek aan Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Lees verder
30 mei 2018

SP steunt stakende leraren met ijskraam

Vandaag waren SP Nijmegen, SP Arnhem en SP Lingewaard aanwezig bij de onderwijsstaking in Arnhem, om de leerkrachten te steunen in hun strijd voor fatsoenlijk onderwijs. Omdat het enorm warm was had de partij een ijskraam geregeld. De ijsjes werden dankbaar ontvangen, net als de steun voor de strijd voor beter onderwijs.

Lees verder
27 mei 2018

Reactie op het nieuwe coalitie akkoord

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hebben in Arnhem een coalitieakkoord gesloten.

Lees verder
22 mei 2018

Debat in Arnhemse gemeenteraad over afvalinzamelingssysteem DIFTAR

De SP heeft met steun van andere partijen een debatverzoek ingediend om in de gemeenteraad DIFTAR (het betalen per zak of container restafval) te spreken. Dit naar aanleiding van een voortgangsrapportage over DIFTAR die het college op 1 mei naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het debatverzoek is een nieuw instrument in de Arnhemse raad. Het instrument wordt nu voor de eerste keer ingezet. Het debat vindt naar verwachting eind mei plaats.

Lees verder
10 mei 2018

SP-voorstel om woonoverlast aan te pakken krijgt steun

Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem, diende deze week een voorstel in om woonoverlast tegen te gaan. In dagblad de Gelderlander omarmt burgemeester   Marcouch het voorstel. Elfrink: 'Dit zorgt ervoor  dat de burgemeester meer mogelijkheden krijgt om overlastgevers in woonwijken beter en sneller aan te pakken. We zijn daarom erg blij met de positieve reactie van de burgemeester. Hiermee kunnen we echt het verschil maken.'

Lees verder

Pagina's