h
19 mei 2016

SP Arnhem draagt Geert Ritsema voor als wethouder

De fractie en het bestuur van de SP Arnhem zijn verheugd dat ze Geert Ritsema kunnen voordragen als wethouder.

Lees verder
13 mei 2016

Een bewogen en druk jaar, het jaarverslag 2015

We kijken terug op een bewogen en druk jaar, met vele veranderingen. Veranderingen in het landelijk beleid dat vooral de meest kwetsbare mensen onder ons treft. Kwetsbaren op het gebied van inkomen en arbeid, huisvesting en zorg. Het Rijk schuift een groot deel van de bezuinigingen af op de gemeenten. De gemeenten krijgen meer taken en moeten die met minder geld uitvoeren. Ook daardoor komen veel van de veranderingen lokaal keihard binnen. Bezuinigingen op onder meer de Wmo, het armoedebeleid, de voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, en aanvullend inkomen.

Lees verder
1 mei 2016

DANKZIJ DE SP KRIJGEN THUISZORGMEDEWERKERS HULP BIJ HUISHOUDEN HET SALARIS DAT ZIJ VERDIENEN

Terwijl andere gemeenten enorm bezuinigd hebben op de huishoudelijke hulp en veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet, heeft de SP in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over een hoger salaris van de medewerkers: inschaling in FWG 15 i.p.v. 10. Hulp bij huishouden houdt meer in dan het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Lees verder
17 april 2016

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

De presentatie in de gemeenteraad van 11 april j.l. over Activerend werk en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven schiep verwarring. Er werd een beeld geschetst dat volgens de SP haaks staat op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de motie over tegenprestatie. Er werd onder meer gezegd dat Arnhem geen beschutte werkplekken realiseert en dat activerend werk geen betaald werk betreft. Dat roept dringende vragen op bij de Sp fractie.

Lees verder
11 april 2016

SP doet onderzoek naar sociale wijkteams

De Rijksoverheid heeft om te bezuinigen de zorg anders georganiseerd. Daardoor moeten mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk om ondersteuning te geven aan mensen die zichzelf niet kunnen redden. In Arnhem regelen de wijkcoaches van de sociale wijkteams de hulp die nodig is. De SP vindt dat mensen de hulp moeten krijgen die zij nodig hebben. Bezuiniging mag niet het uitgangspunt zijn. SP-raadslid Paulien Lunter heeft, naar aanleiding van de vele signalen die onze afdeling kreeg, een onderzoek gedaan onder professionals in de zorg.

Lees verder
8 april 2016

Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Een goed bezochte ledenavond vond plaats (6 april) terwijl de uitslagen van het raadplegend referendum over de Oekraïne langzaam binnendruppelden. De vergadering stond in het teken van het concept jaarverslag 2015, het concept jaarplan 2016, het financieel jaarverslag 2015, het vertrek van wethouder Alex Mink, vragen aan de fractie en nog enkele bestuurszaken. Helaas ging de geplande bijdrage van Abdurrahman Cetintas over Duurzaamheid niet door vanwege de vragen aan en uitgebreide antwoorden door de fractie en wethouder Gerrie Elfrink.

Lees verder
29 maart 2016

Wethouder Alex Mink treedt af

Bijna twee jaar geleden begon Alex Mink vol enthousiasme aan zijn werk. Een gloednieuwe baan zeker. Maar hij was al bekend met het politieke reilen en zeilen door zijn werk als statenlid, campagneleider en actief lid van de afdeling Arnhem. Tot onze grote spijt heeft Alex Mink moeten besluiten terug te treden als wethouder. 

Lees verder
23 maart 2016

Boodschappen in huis?

Nog steeds zijn er geen alternatieven om de boodschappen in huis te krijgen als de HHT (huishoudelijke hulp toelage; 5 euro/uur) te duur is. Voor mensen met een smalle beurs en kleine huishoudens (1 persoon) is thuisbezorgen door de supermarkt geen optie.

Lees verder
17 maart 2016

Oekraïne debat: Harry van Bommel vs. Paul Tang

6 April mag u naar de stembus vanwege het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. De stembiljetten liggen al in uw brievenbus. Maar waar gaat het verdrag precies over?

Lees verder
16 maart 2016

3x actie bij Presikhaaf Bedrijven

In de vroege uren stond de SP op 16 maart aan de poort van de afdeling schoolmeubelen van Presikhaaf Bedrijven. Deze afdeling is vorig jaar door Ahrend overgenomen. De SP kwam langs om naar de verhalen van de medewerkers te luisteren. Steeds meer mensen moeten buiten de sociale werkvoorziening werken, in welke vorm dan ook. We willen graag weten hoe het met ze gaat of ze vragen hebben en ons hulp kunnen gebruiken.

Lees verder

Pagina's