h

Verkiezingsprogramma SP Arnhem: voor alle buurten

8 november 2021

Verkiezingsprogramma SP Arnhem: voor alle buurten

Foto: SP

'Het maakt uit in welk deel van Arnhem je woont hoe gezond je leefomgeving en je huis is, hoe veilig je bent, of er plek is om te sporten, om muziek te maken of om te kunnen ondernemen. In steeds meer Arnhemse buurten voelen mensen zich vergeten en de druk op deze buurten wordt alleen maar meer opgevoerd. Maar de buurt is de basis van Arnhem. De kern van ons verkiezingsprogramma is precies dat: wij willen de tweedeling in de stad doorbreken,' zegt Gerrie Elfrink, lijsttrekker voor de SP in Arnhem.

De SP wil dat er eindelijk weer aandacht komt voor Malburgen, Presikhaaf, het Arnhemse Broek, Klarendal, Geitenkamp, Sint Marten, Elderveld, Vredenburg, Kronenburg en De Laar. Elfrink: 'We investeren in veiligheid in de buurt, zodat je in elke buurt veilig kunt zijn en niet alleen in de rijkere wijken van Arnhem. We vinden dat er Zorgbuurthuizen moeten komen, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt. Slechte huizen met tocht, vocht, schimmel en hoge huren pakken we aan. Er komen Huizen van het Recht, zodat het recht voor alle Arnhemmers letterlijk dichtbij is. We brengen kunst, cultuur en sport naar de buurt. En we zorgen voor vergroening. Bomen, belevingsbos en tuinen. Dat is goed voor het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid van de wijken.'

Als het aan de SP ligt gaan de bezuinigingen van de afgelopen periode op de zorg, vrouwenopvang, armoedebestrijding en daklozenopvang van tafel. Dit is een kwestie van beschaving. Maar de SP doet meer, met een uniek voorstel om voor mensen met een laag inkomen in Arnhem een zorgverzekering te organiseren zonder eigen risico. En met tandzorg in het pakket. De SP opent de aanval op zorgcowboys die flinke winsten maken van zorggeld. Ook voor beleggers die huizen kopen om winst mee te maken is geen plek meer in Arnhem. De SP wil dat de gemeente zelf 5.000 huizen in Arnhem gaat bouwen, en dat de gemeente niet langer afhankelijk is van beleggers om onze huizen te bouwen.

De SP investeert ook in de lokale democratie. 'We willen dat er daadwerkelijk naar mensen in de stad wordt geluisterd. Op dit moment maakt de politiek beslissingen ver weg van mensen, voelen mensen zich niet gehoord, is onduidelijk waarom bepaalde besluiten worden genomen. Hele wijken voelen zich vergeten en het is tijd dat ook zij gehoord worden,' zegt Elfrink.

Huurders en woningeigenaren gaan er fors op vooruit in het programma van de SP. Als huurders in een gemiddelde Arnhems huis wonen betalen zij met de voorstellen van de SP tot wel 80 procent minder lokale lasten. Wie betaalt er dan wel? Elfrink: 'Gewone mensen gaan flink minder betalen in de plannen van de SP. Pas als je in een koopvilla van meer dan een half miljoen euro woont ga je meer bijdragen. Villabezitters, pandjesbazen gaan dus hun eerlijke deel betalen. Dat is een rechtvaardige verdeling, en helemaal andersom dan hoe het nu is geregeld.'

Met dit programma maakt de SP radicaal andere keuzes. Elfrink zegt daarover: 'Dit verkiezingsprogramma is haalbaar en betaalbaar. Dat kan door andere keuzes te maken en de lasten eerlijker te verdelen. Bedrijven hebben de afgelopen tientallen jaren steeds hogere winsten gemaakt en betalen steeds minder belasting. Huishoudens zijn daar sterk bij achtergebleven. Als gemeente kunnen we dit deels compenseren door huishoudens te ontzien en bedrijven meer aan te spreken. Een gemiddeld bedrijf geeft meer geld uit aan koffie voor het personeel dan dat ze lokale lasten afdraagt. Daarnaast is het goed om onderscheid te maken tussen hardwerkende (kleine) ondernemers en vastgoedmagnaten en pandjesbazen die bezit uitbuiten en teren op de arbeid van anderen. En ook als je in het rijke Rozendaal woont ga je meebetalen aan de Arnhemse voorzieningen die worden gebruikt.'

U bent hier