h
12 december 2016

De laatste keer Politieke basisvorming

We gaan weer beginnen met onze politieke basisvorming. Wil je meer over de SP weten? Weten waarom gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit ons verbinden? Wil je weten hoe je actie voert? Kom dan naar de bijeenkomsten, stel je vragen en ontmoet andere SP-leden.

Lees verder
7 december 2016

Prestatieafspraken getekend, nu aan de slag!

De afgelopen maanden is er door verschillende huurdersorganisaties, wooncorporaties en de gemeente overlegd over de Prestatieafspraken. In aanwezigheid van wethouder Geert Ritsema (SP) werden de papieren getekend. Niet alleen was er dinsdag 6 december j.l. een nieuwe huurdersorganisatie van Volkshuisvesting aanwezig. Ook werd in een speciaal programma mee ondertekend door een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners.  

Lees verder
6 december 2016

Videoverslag bezoek Emile Roemer

Lees verder
6 december 2016

Met bed, bad en brood de winter door

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie met betrekking tot de financiering van de bed,bad en brood locaties. De hier onder genoemde fracties pleiten voor continuering van deze financiering.

Lees verder
2 december 2016

Malafide praktijken Stichting Raadhuis aan de kaak gesteld

SP-wethouder Gerrie Elfrink roept mensen, die gedupeerd zijn door Stichting Raadhuis, op om zich te melden bij de gemeente. Op 29 november werd bij het tv-programma Opgelicht aandacht besteed aan de malafide praktijken van deze stichting die gevestigd is in Arnhem. Stichting Raadhuis is een organisatie die diensten aanbiedt zoals woonbegeleiding, budgetcoaching en ambulante begeleiding. Mensen die bij deze stichting aankloppen zoeken hulp en begeleiding om hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Helaas gaat het in de begeleiding van Stichting Raadhuis vaak fout en wordt er misbruik gemaakt van de kwetsbare situatie waar deze mensen in verkeren.

Lees verder
30 november 2016

Nationaal Uiterwaarden Park een stap dichterbij

Vandaag mochten de Arnhemmers stemmen over het uitwerkingskader voor de ontwikkelingen op Stadsblokken en bedrijventerrein Meinerswijk. De SP wil iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens dit referendum bedanken. De uitslag is nog niet officieel, maar een meerderheid heeft vóór de voorliggende kaders gestemd.

Lees verder
30 november 2016

Stemmers bedankt

Foto: SP
Lees verder
29 november 2016

Bed, bad en brood blijft in Arnhem

“Wat gaat er gebeuren met de Bed-, Bad- en Brood-regeling in Arnhem?” vroeg raadslid Paul Kusters gisteren tijdens de raadsvergadering namens de SP aan het college. “De Bed-, bad- en Broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijft,” aldus wethouder Haga. De voorziening was er al vóór 2015 en zal blijven bestaan in Arnhem.”

Lees verder
28 november 2016

Op werkbezoek: enthousiaste en betrokken Emile Roemer

Een goed gevuld programma stond op de agenda voor het werkbezoek van Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en lijsttrekker bij de komende landelijke verkiezingen. Via Prisma in Immerloo, ging het naar het bedrijventerrein op Meinerswijk, vervolgens bezocht hij De Lommerd, had lunch met afdelingsvoorzitters en statenleden en sloot hij zijn dag in Arnhem af met een bezoek aan een huisartsenpraktijk. Roemer was zeer enthousiast over de gevoerde gesprekken, met onder andere een Afghaanse vrijwilliger en een vertegenwoordiger van de woonwagenkampen.  Hij sprak vol lof over de vele initiatieven van onze Arnhemmers en de rol die de SP daar vaak bij speelt op de achtergrond.

Lees verder

Pagina's