h
10 maart 2018

UITVOERING MOTIE BESCHIKKINGEN BLIJFT STEVIG OVEREIND

In november 2016 diende de SP de motie “Rechtsbescherming voor alle Arnhemse inwoners d.m.v. beschikking Wmo/Jeugdzorg” samen met het CDA en Arnhem Centraal in. Deze motie vroeg om gelijke rechtsbescherming van alle inwoners door het geven van een beschikking aan iedereen die een Wmo- of Jeugdzorgaanvraag doet. Een beschikking is een rechtsgeldig schriftelijk besluit. Daarin staat gemotiveerd of en voor welke periode de gevraagde hulp is toegekend . Als de inwoner het hiermee niet eens is kan deze hiermee bezwaar maken. Iedereen heeft het wettelijke recht om bezwaar of beroep aan te tekenen.

Lees verder
9 maart 2018

Tweede Kamerlid Beckerman bezoekt huurders in Arnhem

Zaterdag is SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman in Arnhem. Beckerman zal met huurders spreken die wonen in een huis met grote problemen met achterstallig onderhoud. Ook zal ze de eerste resultaten van het stadsbreed woononderzoek in Arnhem in ontvangst nemen om mee te nemen naar de Tweede Kamer.

Lees verder
8 maart 2018

SP'ers op de bres voor huurders Woningbouwvereniging Ambtenaren

Op zaterdag 3 maart hebben Arnhemse SP'ers -waaronder wethouder wonen Geert Ritsema- actie gevoerd in de wijk Sonsbeek. We belden aan bij huurders van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren (WBVA) en gingen met hen in gesprek. Daarbij hoorden we schrijnende verhalen over slecht onderhoud, willekeur en zelfs intimidatie.

Lees verder
7 maart 2018

Graag een toegankelijke mobiele stembus

Martijn van Butselaar (SP Arnhem) en Bram Derix (Arnhem Centraal) en schrokken beide van het bericht dat de gemeente Arnhem van plan is om een antieke stadsbus te laten rijden, als stembus. Volgens hun sla je dan compleet de plank mis, want juist voor de doelgroep (mindervaliden en ouderen) is deze bus niet toegankelijk.

Lees verder
27 februari 2018

In actie met huurders uit Malburgen

Gisteren heeft een groep huurders van Volkshuisvesting uit de wijk Malburgen een petitie aangeboden namens ongeveer 80 medehuurders. De groep huurders heeft al langere tijd last van achterstallig onderhoud, vocht en schimmel. Helaas werden de individuele huurders tot nu toe niet gehoord door Volkshuisvesting.

Lees verder
25 februari 2018

Onderzoek betaalbaar en gezond huren

Doe nu mee met het onderzoek naar betaalbaar en gezond wonen in Arnhem. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten. Alvast bedankt!!

Lees verder
19 februari 2018

Ondernemend Arnhem

Het Midden- en Kleinbedrijf is het hart van onze economie. Bijna 99% van alle bedrijven in Nederland is klein, met 50 medewerkers of minder. Ook in Arnhem bestaat 99% van alle bedrijven uit MKB. Ondernemers hebben hart voor de zaak. Dat hebben ze in de crisisjaren ook wel laten zien. Juist in deze moeilijke tijden waarin opdrachten soms uitbleven, banken bijna geen leningen verstrekten en consumenten bang waren om geld uit te geven, hebben onze ondernemers extra hard gewerkt om hun bedrijf te kunnen laten bloeien. Soms tegen de klippen op. Zoiets verdient bewondering!

Lees verder
18 februari 2018

KBO/PCOB dialoog-bijeenkomst; goed wonen en leven

Donderdag 15 februari organiseerde het KBO/PCOB een dialoogbijeenkomst over goed wonen en leven ; nu en straks. Deze organisaties hebben in totaal 1000 leden in Arnhem en vertegenwoordigen daarmee een grote groep senioren. Onder leiding van een gespreksleider werd in diverse groepen gesproken over met name levensloopbestendig wonen. Wonen is voor de SP een belangrijk onderwerp: iedereen moet veilig en betaalbaar in een door woningcoöperaties goed onderhouden huis kunnen wonen met voorzieningen dicht in de buurt.

Lees verder
15 februari 2018

Thema-avond gemeente & politiek voor mensen met een verstandelijke beperking

Woensdagavond 14 februari organiseerde het Apcg (Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten) een thema avond in de Weerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Gemeenteraadslid voor de SP Paulien Lunter, was samen met een paar andere politieke partijen, uitgenodigd als spreker en gespreksdeelnemer. Het ging daarbij niet om de politieke verschillen, maar met name over hoe wij als gemeenteraadsleden bereikbaar zijn, hoe de gemeenteraad werkt, wat het verschil is tussen de landelijke en de gemeentelijke politiek en waarom stemmen op 21 maart belangrijk is.

Lees verder

Pagina's