h

In actie met de Vissenbuurt

30 november 2023

In actie met de Vissenbuurt

Foto: SP

Bewoners van de Vissenbuurt zullen op donderdag 30 november een petitie aanbieden aan hun verhuurder Volkshuisvesting. Volkshuisvesting heeft aangekondigd huizen te gaan slopen in de Goudwindestraat, de Grondelstraat en de Forelstraat. Het is niet duidelijk wat voor soort huizen er voor terugkomen en of bewoners terug kunnen keren naar hun eigen vertrouwde buurt. Zij zijn daarom een petitie gestart die inmiddels 115 keer is ondertekend. 

Silvia Danen, een van de bewoners die in actie komt: ‘Dit is mijn buurt, dit is mijn huis. Ik wil hier niet weg. De bewoners van deze buurt moeten serieus genomen worden. Nu wil Volkshuisvesting, via een ander bedrijf, met mensen allemaal apart in gesprek. Maar wij weten al wat we willen. Dat hebben we opgeschreven in de petitie. Als ze ons serieus nemen, dan moeten ze deze petitie serieus nemen. Red onze buurt, daar staan wij samen voor op.’ Danen zit ook in een bewonerscommissie en nodigt iedereen uit om zich aan te sluiten. 

De SP, die de bewoners steunt, heeft een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Deze bijeenkomst was enorm druk en er kwam een grote groep bewoners naartoe om mee te praten. Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben bewoners samen een aantal voorwaarden opgesteld die zij belangrijk vinden. Deze voorwaarden zijn opgeschreven in de bewonerspetitie. SP-raadslid Sarah Dobbe: ‘Bewoners moeten serieus genomen worden. Dit gaat om hun huis, hun buurt, hun leven. Zij vragen ook hele normale dingen.’ 

De petitie vraagt om terugkeergarantie voor de bewoners die in hun vertrouwde buurt willen blijven wonen. Bewoners willen niet dat er hoogbouw komt, maar dat ze terug kunnen keren naar een zelfde soort huis en betaalbare huur. De bewoners die willen verhuizen, bijvoorbeeld ouderen die niet twee keer willen of kunnen verhuizen om weer terug te komen in de buurt, willen worden geholpen en daarvoor worden gecompenseerd. En bewoners willen serieus genomen worden en echt betrokken worden. ‘En serieus nemen betekent dus niet de plannen die al zijn gemaakt nog wat beter uitleggen. Mensen serieus nemen betekent dat zij echt zelf het plan kunnen maken voor hun huis en hun buurt.’

Dobbe stelt ook vraagtekens bij de absolute noodzaak tot sloop. ‘De meeste bewoners zien en vinden echt wel dat er iets moet gebeuren aan hun huis. Maar er wordt in de brief aan bewoners door Volkshuisvesting gesteld dat renovatie niet mogelijk is en dus geen optie is. Wij hebben graag alle opties op tafel, zodat bewoners echt zelf kunnen kiezen wat ze willen met hun huis en hun buurt.’

Foto: SP

U bent hier