h

Op weg naar een nieuw bestuur

19 december 2007

Op weg naar een nieuw bestuur

In november werd in Rotterdam het SP-congres 'De Fundamenten versterken' georganiseerd. Allerlei onderwerpen die te maken hebben met de organisatie van onze partij zijn daar besproken. Arnhem was erbij. Sterker nog: we hebben de organisatie van de afdeling Arnhem ook onder de loep genomen. Een tussenstand.

Het is al weer een tijd geleden dat er een algemene ledenvergadering in Arnhem is gehouden waarin een bestuur voor de afdeling is gekozen. In feite zijn er op dit moment nog twee mensen die twee jaar geleden gekozen zijn als bestuurslid actief binnen de afdeling. Er is op dat gebied veel gebeurd de laatste tijd en niet altijd in positieve zin.

Gelukkig zijn er intussen een aantal actieve leden aangeschoven bij de besprekingen van het interim bestuur en op dit moment is er een groep van 9 Arnhemse SP-leden die op termijn weer een bestuur willen gaan vormen. Op voorwaarde natuurlijk dat zij in een algemene ledenvergadering het vertrouwen van de leden krijgen.

Er is al heel wat werk verzet: de Tribunebezorging is tot nu toe goed verlopen, dankzij de inzet van een grote groep Tribunebezorgers. De ledenadministratie van de afdeling en het financieel overzicht zijn ook weer goed op orde. Er is een nieuw telefoonnummer (zie hiernaast) waarop iemand van het interim-bestuur is te bereiken. De nieuwe webmaster houdt onze website up-to-date. Binnenkort start de hulpdienst weer, op dit moment volgen drie mensen daarvoor de landelijke scholing voor het opzetten van de SP-hulpdienst. Er wordt weer gewerkt aan een volwaardige redactie voor het inlegvel.
De afdeling Arnhem is weer vertegenwoordigd op het landelijk congres en het regio-overleg wordt weer bijgewoond.

De leden van het interim-bestuur nemen nog een aantal weken de tijd om een aantal zaken op orde te stellen, zoals het opknappen van het partijhuis en het volgen van een interne scholing. Het plan is om in februari of maart een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering te versturen, waarin hopelijk weer een volwaardig bestuur gekozen kan worden voor onze afdeling.

U bent hier