h

De hulpdienst loopt

29 februari 2008

De hulpdienst loopt

Begin februari jl. is de Hulpdienst in Arnhem van start gegaan met telefonische spreekuren op de woensdagavond van 19.00 - 21.00 uur via 06-28947263 en via e-mail: hulpdienstarnhem@sp.nl.

Vanuit de pers is daar aandacht aan gegeven door een berichtje de Arnhemse Koerier, een interview met foto in De Zondagkrant en een interview op Radio Arnhem.

De hulpdienst loopt goed, wij zijn al benaderd voor allerlei problemen van diverse aard en we zijn daarmee aan de slag gegaan. Heeft u ook een probleem waarvoor u (juridisch) advies nodig heeft? Of komt u er niet uit met instanties? Bel of E-mail ons.

De SP voert landelijk actie tegen de afbraak in de thuiszorg. Door de marktwerking in de WMO wordt thuishulp in uren verlaagd, worden thuiszorgmedewerkers vervangen door alfahulpen, moeten thuiszorgorganisatie bezuinigen, wordt de eigen bijdrage verhoogd enzovoort. Heeft u ook klachten over de WMO? Deze kunt u ook kwijt bij de Hulpdienst.

U bent hier