h

Ervaringen met de WMO?

29 februari 2008

Ervaringen met de WMO?

Van begin af aan heeft de SP actie gevoerd tegen de marktwerking in de thuiszorg ten gevolge van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De SP was de enige partij in de Tweede Kamer die in 2006 tegen de WMO heeft gestemd. De SP Arnhem wil graag van u horen wat uw ervaringen zijn met de WMO.

De invoer van de marktwerking via de verplichte aanbestedingen vormt een gevaar voor de kwaliteit van de huishoudelijke zorg en ook voor de werkgelegenheid in de huishoudelijke zorg. De gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar. Mensen worden ontslagen, de arbeidsvoorwaarden verslechteren, mensen verliezen hun vertrouwde hulp en er is minder zorg, soms zelfs geen zorg. In hoog tempo wordt de huishoudelijke zorg van de thuiszorg in de uitverkoop gedaan.

De SP Arnhem wil graag van u horen wat uw ervaringen zijn met de WMO. Laat het ons weten via de mail. Mail naar arnhem@sp.nl.

U bent hier