h

In actie tegen Rijnboog

7 maart 2008

In actie tegen Rijnboog

De SP in Arnhem heeft vandaag een begin gemaakt met het verspreiden van een speciale huis-aan-huiskrant over Rijnboog. Met deze krant wil de SP doen wat de gemeente Arnhem nalaat: de inwoners van Arnhem informeren over de negatieve gevolgen van de Rijnboogplannen.

Uitvoering van de verschillende Rijnboogonderdelen leidt tot meer verkeersproblemen, meer geluidsoverlast en tot een slechtere luchtkwaliteit in de stad. Daarnaast blijkt dat de aanleg van een haven zoals de gemeente dat wil helemaal niet mogelijk is.

De protesten tegen Rijnboog zijn bovendien omvangrijk. Er is verzet tegen alle Rijnboogonderdelen. Er is verzet tegen de haven. Er is verzet tegen de bouw van negen torens. Er is verzet tegen het cultuurcluster. Verder maken veel mensen zich zorgen over de grote financiele risico's die uitvoering van Rijnboog met zich meebrengt.

Een grootschalig plan als Rijnboog staat of valt met draagvlak vanuit de bevolking. Omdat Rijnboog ieder draagvlak mist, roept de SP het gemeentebestuur op om de Rijnboogplannen van tafel te vegen en samen met de inwoners van Arnhem te bedenken wat we wel willen in de stad.

Het verspreiden van de SP-krant over de negatieve aspecten van Rijnboog is een van de activiteiten die de SP komende tijd in Arnhem onderneemt. Op alle zaterdagen in maart staat de SP met een informatiekraam op het Land van de Markt om Arnhemmers te informeren. Komende maand wordt een informatie-avond over Rijnboog georganiseerd en zijn er rondleidingen door het Rijnbooggebied waar de Rijnboogplannen nader worden toegelicht.

De krant is ook online te lezen: Dossier Rijnboog

U bent hier