h

Nieuw afdelingsbestuur gekozen

30 mei 2008

Nieuw afdelingsbestuur gekozen

Donderdag 29 mei heeft de afdeling Arnhem van de SP tijdens een algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Margriet Bleijenberg (voorzitter), Patrick Arink (organisatiesecretaris), Kathyan Mantel, Rene Baars, Desiree Egberts en Barend van den Brink (penningmeester).

Binnen de afdeling Arnhem wordt iedere twee jaar een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur van een SP-afdeling bepaalt de politieke lijn, controleert de raadsfractie en gaat voorop in de acties.

Tijdens de ledenvergadering werd uitgebreid teruggekeken op afgelopen jaar. Samenvattend kan gezegd worden dat de SP in Arnhem een goed jaar achter de rug heeft. De hulpdienst is nieuw leven ingeblazen, de ledenadministratie en de website zijn volledig bijgewerkt, de financien zijn op orde en bovendien zijn er veel activiteiten opgezet en uitgevoerd.

In een jaar tijd werden ruim 60.000 SP-kranten huis aan huis bezorgd, waarvan maar liefst 50.000 lokale kranten. De boycotactie rondom het Rijnboog-preferendum was een groot succes. Samen met bewoners in Sint Marten werd actie gevoerd rondom de gemeentepanden in de wijk en voor het eerst sinds lange tijd werd weer een Politiek cafe georganiseerd.

Het nieuwe bestuur wil de afdeling komend jaar verder uitbouwen, onder andere door het organiseren van meer activiteiten en door meer contact met de mensen te leggen.

U bent hier