h

Buurtenquete Sint Marten gepresenteerd

9 december 2008

Buurtenquete Sint Marten gepresenteerd

Desiree Egberts overhandigt de resultaten aan de Arnhemse gemeenteraad

Maandag 1 december heeft SP-bestuurslid Desiree Egberts de resultaten van het buurtonderzoek over woonkwaliteit in Sint Marten gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad en aan vice-voorzitter Marion Blom-Hülsmann (PvdA).

Uit het verslag van het buurtonderzoek dat de SP in Sint Marten hield, blijkt dat er veel mis is rond woon- en leefklimaat in de wijk. Veel woningen kampen met vocht- en isolatieproblemen en het verkeer in de wijk en eht gebrek aan groen blijven een probleem voor veel wijkbewoners.
Naast de resultaten van het buurtonderzoek kregen de Raadsleden ook een exemplaar van het SP-rapport Langs de Slooplat, waarin de praktijk om woningen te slopen in plaats van te renoveren aan de kaak wordt gesteld.

Update:
Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente Arnhem extra geld voor Sint Marten heeft uitgetrokken om iets aan de problemen te doen.
Zie ook: Extra geld voor Sint Marten

U bent hier