h

Scholing Heel de Mens

8 december 2010

Scholing Heel de Mens

Het Scholingsteam van de SP heeft een kaderscholingscyclus ontwikkeld rond ons beginselprogramma Heel de Mens. In 2011 gaan we weer met een nieuwe cyclus te beginnen.

Deze cyclus behandelt in 12 delen de verschillende thema’s die we vanuit onze kernvisie ontwikkeld hebben. Tal van onderwerpen zullen daarbij aan de orde komen, waarmee we ook lokaal te maken hebben, zoals bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid, integratie, zorg en onderwijs.

Deze cursusavonden zijn bedoeld voor onze actieve mensen: bestuursleden, actieve leden, onze raadsleden en wethouders.

De avonden zullen vanaf 4 januari 2011 plaatsvinden op (meestal) de eerste dinsdag van de maand in het partijhuis aan de Dovenetellaan 55 en duren van 19.30 uur tot 22.00 uur. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met arnhem@sp.nl.

U bent hier