h

SP enquêteert bewoners van De Laar West

27 juli 2011

SP enquêteert bewoners van De Laar West

Donderdagmiddag 21 juli ging Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP, buurten in De Laar West. Vrijwilligers van de Arnhemse SP-afdeling gingen met hem mee. Samen vroegen ze de mensen naar hun wijk. Woont u prettig? Voelt u zich veilig? De antwoorden werden op een enquêteformulier geschreven. Sommige bewoners waren dik tevreden over De Laar West. Andere wijkgenoten hadden minder leuke ervaringen. Zij klaagden over vandalisme, over het geraas van het verkeer en over hangjongeren.

Enige tientallen bewoners van De Laar West hebben donderdag 21 juli meegedaan aan de enquête van de SP. De enquête ging vooral over de veiligheid. En er werd gevraagd naar voorstellen om de situatie te verbeteren.

Bekijk de film

De antwoorden op de vragen van Harry van Bommel en de andere SP-vrijwilligers waren heel verschillend. Sommige buurtbewoners vonden hun wijk lekker rustig, groen, en kindvriendelijk. ‘Alles prima’, zei iemand vol overtuiging. Anderen hielden de deuren en ramen liever stijf op slot, en de gordijnen dicht. ‘Ik doe ’s avonds de deur niet meer open’, zei een mevrouw.

Buurten in Arnhem met Harry van Bommel

De grootste ergernis in De Laar West zijn de hangjongeren. Groepjes drinkende en blowende jongens en meisjes zorgen voor overlast. Ze geven veel buurtbewoners een gevoel van onveiligheid. Er zou sprake zijn van vernielingen en dreigend gedrag. Bierflessen zouden worden stukgeslagen op speelplaatsen, zodat jonge kinderen zich bezeren aan het glas. Er wordt in de wijk ook veel te hard gereden, vonden mensen. Ook dat geeft een gevoel van onveiligheid. Gelukkig denken veel inwoners van De Laar West actief mee over oplossingen, zo blijkt uit de enquête. ‘Een goeie hangplek, op een plaats waar niemand er last van heeft, dat zou al erg helpen’, was een van de voorstellen. Er was wel begrip voor de jongeren. ‘Jongeren zijn nu eenmaal jongeren, die zoeken elkaar op. En er is in deze wijk weinig te doen voor de jeugd.’ Een andere bewoonster had erg haar best gedaan om haar buren beter te leren kennen. ‘Als je elkaar kent, dan kun je de boel beter in de gaten houden’, zei ze. Anderen hebben samen met buurtgenoten een hek geplaatst, op eigen initiatief. Dat hek zorgde voor een merkbare vermindering van de overlast.

Sinds kort zoeken de gemeente Arnhem en de politie samen met de bewoners naar oplossingen. De wijk is kort geleden opgeknapt. Zo is onder andere de bestrating vernieuwd. Niet iedereen is tevreden over de opknapbeurt, maar anderen merken wel degelijk een verschil. De politie is redelijk positief over de ontwikkelingen in de wijk. Na zijn buurtbezoek sprak Harry van Bommel met de wijkagent van de Laar West. De wijkagent vertelde dat er aan de rand van De Laar twee nieuwe hangplekken worden ingericht. Daar kunnen jongeren naar hartenlust doen wat ze willen, zonder dat ze anderen daarbij storen. Het lijkt wel of het nu al effect heeft. ‘Ik merk dat de baldadigheid en de vernielingen minder worden, de laatste tijd’, vond een bewoner. Er is hoop voor De Laar West. Harry van Bommel en de Arnhemse SP bedanken iedereen die aan de enquête heeft meegewerkt. De SP blijft de ontwikkelingen in De Laar West volgen.

U bent hier