h

15 mei 2013 kunstenclusterreferendum

3 mei 2013

15 mei 2013 kunstenclusterreferendum

Wat vooraf ging: het begon met een plan. Een megalomaan plan met een haven (weet u nog?) en een clustering van kennis en kunsten bij de Rijn. Het kunstencluster zou een culturele trekker moeten worden met daarin schouwburg, filmhuis en Museum voor Moderne Kunst. Kosten, inclusief kenniscluster: 120 miljoen euro! Geld dat prima kan worden gebruikt voor andere zaken: dingender zaken. Dit megalomane plan komt er gelukkig niet. In een tijd van bezuinigingen zou dat ook gekkenwerk zijn.

Het referendum

Er ligt nu een nieuw plan. Een plan dat bijna de helft minder kost. Het kenniscluster is al gerealiseerd. Het gaat nu om een nieuwe, goedkopere variant van het kunstencluster. Een kunstencluster in sterk afgeslankte vorm met plaats voor filmhuis Focus en het Museum voor Moderne Kunst. Samen, in een gebouw, aan de Rijn.

De vraag is nu: is er draagvlak voor dit plan? JA of NEE?

Wat zegt de SP?

De SP is geen voorstander van een kunstencluster aan de Rijn. Daarover zijn we altijd eerlijk geweest. Maar we kwamen onze belofte uit 2010 na: geen haven, wel een onderzoek naar die culturele trekker aan de Rijn.

Dankzij de SP kwam de haven er niet. Het onderzoek kwam er wel. Beloofd is beloofd. De SP is blij met wat er is bereikt: geen megalomane haven, een beter en veel goedkoper plan en een referendum. De Arnhemmer bepaalt: de keuze is aan u!

Wat zegt u?

De vraag is simpel: bent u voor of tegen dit kunstencluster?

JA of NEE: het is aan u!

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier