h

Vermeende miljoenenbonus Nuon-topman

1 mei 2013

Vermeende miljoenenbonus Nuon-topman

De Gelderse SP-fractie wil opheldering over de vermeende bonus voor voormalig Nuon-topman Oystein Loseth. Het RTL-nieuws publiceerde op 30 april het nieuws dat Loseth een geheime bonus van zo'n 6 miljoen euro zou hebben aangenomen toen Nuon in 2009 werd overgenomen door Vattenfall. De SP vindt een dergelijke bonus aan de topman van een op dat moment publiek bedrijf buiten alle proporties. Mocht deze bonus zijn uitgekeerd dan zou deze extra pijnlijk zijn nu afgelopen week duidelijk werd dat er bij Nuon 500 mensen ontslagen worden vanwege tegenvallende financiële resultaten.

SP Statenlid Peter Lucassen: “Op het moment van de vermeende bonus was Nuon nog een publiek bedrijf en op dit moment is de provincie Gelderland nog steeds voor een deel aandeelhouder van Nuon. Bovendien is tijdens het verkoopproces de Nuon Energy Public Assurances Foundation opgericht. Deze stichting zou zich namens de publieke aandeelhouders richten op de naleving van een aantal afspraken met een publiek belang. Als het waar is wat RTL stelt dan is er genoeg reden om het Gelderse College aan te tand te voelen.”

De SP-fractie is van mening dat het uitkeren van een dergelijke bonus aan de topman van een publiek bedrijf excessief is en in strijd is met het publieke belang. Lucassen: “Door deze beloning had de topman een persoonlijk belang bij de verkoop van NUON aan Vattenfall. Het is aan niemand uit te leggen dat de topman van een publiek bedrijf 6 miljoen meekrijgt bovenop zijn toch al riante salaris. Het  Bovendien is deze vermeende bonus extra pijnlijk zijn nu afgelopen week duidelijk werd dat er bij Nuon 500 mensen ontslagen worden vanwege tegenvallende financiële resultaten.”

De SP wil daarom het volgende van het college van Gedeputeerde Staten weten:

- Is het college bekend met dit nieuws?
- Was het college ten tijde van de overname op de hoogte van een bonus voor de topman van Nuon? Zo ja, wat heeft het college met deze informatie gedaan? Zo niet, is het college op de hoogte gebracht hiervan?
- Zijn er bij de overname afspraken gemaakt over dergelijke beloningen? Valt een mogelijke bonus van 6 miljoen euro binnen deze afspraken?
- Is het college het met de SP eens dat dergelijke bonussen excessief zijn en niet wenselijk, zeker bij een op dat moment nog publiek bedrijf?
- De provincie Gelderland is op dit moment nog voor een deel aandeelhouder van Nuon. Wat gaat het college in zijn rol als aandeelhouder doen met dit nieuws?
- Tijdens het verkoopproces is de Nuon Energy Public Assurances Foundation opgericht. Deze stichting zou zich namens de publieke aandeelhouders richten op de naleving van een aantal afspraken met een publiek belang. Wat gaat deze stichting ondernemen in dit verband?

 

Reactie toevoegen

U bent hier