h

Wonen in Arnhem, discussieavond

1 mei 2013

Wonen in Arnhem, discussieavond

Wil je meer weten over hoe wij wonen in onze stad? Heb je ideeën over het wonen in Arnhem? Wil je daarover met gasten en SP leden praten? Kom dan naar onze discussieavond op dinsdag 7 mei aanstaande.

Een van de voor de SP relevante thema's is het wonen in de stad. Wonen kent vele vormen. Sinds de woningmarkt op slot zit, de sociale woningbouw nauwelijks meer aangevuld wordt en de woningcorporaties ook de druk van de overheid voelen, is er meer belangstelling voor de woningmarkt en het wonen.

We hebben sprekers van drie relevante organisaties uitgenodigd: Het Huurdershuis, Vivare en Volkshuisvesting. Zij komen elk in 15 minuten vertellen wat hun visie op het wonen in onze stad is.

Daarna is het woord aan ons. In een open gesprek willen we informatie en ideeën uitwisselen. Dus, denk je iets bij te kunnen dragen aan de avond, of wil je juist meer weten: kom! Je bent van harte welkom.

Wat: Discussieavond Wonen in Arnhem

Wanneer: 7 mei 2013, 19.30 uur

Waar: SP partijhuis, dovenetellaan 55, Arnhem

Wie: SP leden + gasten

 

Reactie toevoegen

U bent hier