h

staak voorbereidingen kunstencluster

19 december 2013

staak voorbereidingen kunstencluster

Het is geen geheim dat de SP nooit hartstochtelijk voorstander van het kunstencluster is geweest. Met name tegen de financiële omvang van het oorspronkelijke plan bestonden grote bezwaren.

Bij de vorming van de coalitie is fors gesnoeid in de omstreden Rijnboogplannen; het schrappen van de haven was daarbij het belangrijkste onderdeel. Daarnaast werden ook afspraken over het kunstencluster gemaakt. Als gevolg van deze afspraken zijn de kosten van dit gebouw met maar liefst tweederde teruggebracht. Wij zijn onze coalitiepartners tot op de dag van vandaag dankbaar voor de handreikingen die daarbij zijn gedaan. Daar staat tegenover dat de SP zich een betrouwbare partner heeft getoond door mee te werken aan de uitwerking van het sterk versoberde kunstgebouw.

Woensdag 18 december 2013 heeft D66 bij het vaststellen van haar verkiezingsprogramma besloten dat het MMKA op de huidige lokatie behouden moet blijven. Het einde van het kunstencluster komt hiermee in zicht. Wij begrijpen D66. De situatie van nu is een hele andere dan die van vier jaar geleden. Door de ongekende bezuinigingen van het rijk op de gemeente staan de lokale financiën zwaar onder druk. Nadat eerder al de PvdA – als geestelijk vader van het oorspronkelijke cluster- haar steun introk, lijken alleen nog VVD, GL en CDA als voorstanders te resteren.

Wat de SP betreft kan het college de verdere voorbereidingen voor de realisatie van het kunstencluster nu beter staken. De raad dient het college daartoe opdracht toe te geven, om vervolgens in de debat te gaan over de situatie. De problemen van het huidige museum, filmhuis en het Rijnbooggebied blijven immers vragen om haalbare en betaalbare oplossingen.

Cris Lenting

fractievoorzitter
SP Arnhem

U bent hier