h

D66 en SP betrouwbaar in discussie kunstencluster

15 januari 2014

D66 en SP betrouwbaar in discussie kunstencluster

PvdA-fractievoorzitter Martien Louwers liep maandagavond 13 januari likkebaardend en handenwrijvend door de Arnhemse raadzaal. Voor haar was het duidelijk: die avond zou het college van VVD, SP, GroenLinks en D66 als een vuurwerkbom uit elkaar spatten. 'Want VVD-wethouder Van Wessem zou nu toch wel heel erg boos zijn over het ‘gedraai’ van D66 en SP over het geplande kunstencluster?', vroeg ze zich hardop  af. Louwers verheugde zich bij voorbaat op de knal, zo leek het.
Maar D66 en de SP hielden en houden zich keurig aan de coalitie-afspreken uit 2010. De voorbereidingen voor de bouw van het kunstencluster gaan gewoon door. De discussie tijdens de raadsvergadering maakte wel duidelijk dat het kunstencluster na de raadsverkiezingen van 19 maart op weinig sympathie kan rekenen.

De SP was nooit een warm voorstander van het kunstencluster, het geplande culturele verzamelgebouw aan de Rijn. De coalitiepartners VVD, GroenLinks en D66 waren dat wel. Dus zette de SP in 2010 een handtekening onder het coalitieplan om door te gaan met het geplande cluster. Zo werkt politiek.
De SP eiste wel een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van dit kostbare project. Door dat onderzoek zijn de kosten tientallen miljoenen euro lager uitgevallen dan in de oorspronkelijke plannen.
De SP heeft de voorbereidingen voor het kunstencluster loyaal gesteund, zoals afgesproken. Afgelopen zomer heeft de SP daarom definitief vóór het kunstencluster gestemd, eensgezind met de andere coalitiepartijen, zonder mokken.

Oude plek
Enige weken geleden besloot de algemene ledenvergadering van D66 echter dat het Museum Arnhem wel op de oude plek aan de Utrechtseweg kon blijven. Die visie komt in het verkiezingsprogramma van de partij. Het Museum Arnhem is, samen met het filmhuis Focus, de toekomstige gebruiker van het  kunstencluster.
De SP respecteert de democratisch genomen beslissing van de leden van D66. Door het besluit van D66 komt het kunstencluster echter feitelijk op losse schroeven te staan. Intussen gaan de voorbereidingen door. Die voorbereidingen kosten geld: er is inmiddels al drie miljoen euro aan uitgegeven.
De Arnhemse SP-fractie vreesde dat er, zo vlak voor de verkiezingen, besluiten zouden worden genomen die na de verkiezingen moeilijk konden worden teruggedraaid. En die dus nog meer geld zouden kosten. Als er na de verkiezingen van 19 maart opeens geen steun meer is voor het kunstencluster, zou dat weggegooid geld zijn. Geld, dat beter gebruikt kan worden voor zorg of voor sociale projecten.

Motie
De SP diende een motie in, gesteund door Zuid Centraal. De motie vroeg het college om geen onomkeerbare juridische en grote financiële besluiten te nemen vóór 19 maart. De motie haalde het in de stemming niet, maar de wethouders beloofden nadrukkelijk om geen onherroepelijke besluiten te nemen.
Een aantal partijen in de Raad beschuldigde de SP en D66 van gedraai. Ook de PvdA, die jarenlang de drijvende kracht achter het kunstencluster was, maar nu in de oppositie ineens fel tegen is. SP en D66 houden zich echter keurig aan de afspraken. Dat is betrouwbaar en helder naar de kiezer.

Gesputter
Na de verkiezingen van maart zien we wel verder. Allerlei quasi verontwaardigd gesputter tijdens de raadsvergadering kon nauwelijks verbergen, dat veel partijen in de raad eigenlijk van het kunstencluster af willen. Dan is het onverstandig om in de turbostand met de voorbereidingen door te gaan.
Dat is alles wat de SP wilde vastleggen. Het college opblazen, dat doet de SP niet. Al wil de PvdA dat nog zo graag.

 

U bent hier