h

(On)vrijwillige Ouderbijdrage

18 januari 2014

(On)vrijwillige Ouderbijdrage

Zaterdagmiddag stond ROOD Arnhem in Winkelcentrum Kronenburg om aandacht te vragen voor de eigen bijdrage die middelbare scholen vragen. Per school kan de vrijwillige eigen bijdrage verschillen en dit hangt vaak af van de ouderraad en de schoolraad. Dit is een bijdrage voor extra onderwijsactiviteiten die de school aanbiedt.

De naam zegt het al: de vrijwillige eigen bijdrage hoeft niet door ouders betaald te worden. Toch wordt het door de ouders wel ervaren als een plicht om deze te betalen. Als een ouder deze bijdrage niet kan betalen, kan de school ervoor kiezen de leerlingen uit te sluiten van de activiteiten.

ROOD Arnhem vindt deze ouderbijdrage 0% sociaal. Leerlingen worden gestraft, omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om deze activiteiten te financieren. Op deze manier wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen met arme ouders en kinderen met rijke ouders. De rijke kinderen gaan naar alle leuke activiteiten en schoolreisjes, de arme kinderen moeten verplicht op school aanwezig zijn. Kinderen krijgen dan al vroeg te maken met verschillen tussen arm en rijk, terwijl juist op de middelbare school kinderen moeten leren dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Op deze manier creëert een middelbare school een tegengesteld effect.

Dat dit een asociale aanpak is mag duidelijk zijn. Heb je ook ervaring met deze bijdrage en wil je ook dat de Arnhemse middelbare scholen socialer worden, neem dan contact met ons op via  roodarnhem@sp.nl

U bent hier