h

Met de stad!, het coalitieakkoord 2014-2018

1 mei 2014

Met de stad!, het coalitieakkoord 2014-2018

De coalitie-onderhandelingen zijn maandag j.l. succesvol afgerond. Woensdag 30 april heeft formateur Martijn Leisink het coalitieakkoord 2014-2018 van D66, SP, GroenLinks en CDA, onder grote belangstelling, gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst op het stadhuis.

De Partijen hebben het akkoord de titel Met de Stad! gegeven. Leisink lichtte dit toe: "In deze tijd van grote veranderingen is het heel belangrijk om samen met de stad te werken aan een toekomst voor alle Arnhemmers. In de eerste plaats met mensen zelf, maar uiteraard ook met allerlei bedrijven en organisaties die voor de stad belangrijk zijn.”

Met de stad! is een akkoord op hoofdlijnen bestaande uit twee delen: visie en afspraken. In de visie staat beschreven hoe de partijen de ontwikkelingen in de stad zien en deze samen met de Arnhemmers willen realiseren. De concrete afspraken gaan over de thema's Onderwijs, Zorg, Werk en ondersteuning, Duurzaamheid, Economie en binnenstad, Financiën en bezuinigingen. Ook dit keer is er voor gekozen om een voor iedereen zo leesbaar mogelijke tekst te schrijven.

Het stuk werd gepresenteerd in aanwezigheid van de kandidaat wethouders. Voor de SP zijn dat Gerrie Elfrink en Alex Mink. De andere kandidaten zijn: Martijn Leisink (D66), Hans Giesing (D66), Henk Kok (GL) en Ine van Burgsteden (CDA).

Naar verwachting leggen de coalitiepartijen het akkoord op 12 mei voor aan de raad. Tevens worden dan de kandidaat-wethouders ter benoeming voorgedragen aan de raad.

Natuurlijk legt de SP het coalitieakkoord Met de stad! nog voor aan haar leden. Dat gebeurt op 7 mei.
Naar verwachting presenteren de coalitiepartijen het akkoord op 12 mei aan de raad. Tevens worden dan de kandidaat-wethouders ter benoeming voorgedragen aan de raad.

Wilt u het akkoord lezen? Klik dan op onderstaande pdf

 

U bent hier