h

SP Gelderland: geen geld voor Giro d'Italia

8 juli 2014

SP Gelderland: geen geld voor Giro d'Italia

De fracties van SP, ChristenUnie en SGP in provinciale staten willen dat er geen miljoenen van de provincie in komst van de Giro d’Italia naar Gelderland en in het Tenniscentrum Buren, gestoken worden. In plaats daarvan stellen ze voor dat geld te besteden aan trapveldjes, gezonde schoolpleinen, mountainbikeroutes en andere kleinschalige sportvoorzieningen in alle Gelderse gemeenten. De drie fracties komen met een gezamenlijk amendement tijdens de Statenvergadering van 9 juli. Dan wordt ook duidelijk of er een meerderheid is voor het voorstel.

Het college van gedeputeerde staten stelt in de voorjaarsnota voor 6 miljoen euro te stoppen in de komst van de Giro d’Italia naar Gelderland. Ook wil het college 3 miljoen besteden aan een Nationaal Tenniscentrum in Buren. De fracties van SGP, SP en CU in de staten zijn niet enthousiast over de plannen. Zij vinden dat de provinciale overheid geen miljoenen gemeenschapsgeld moet stoppen in een commercieel wielercircus dat in een paar dagen voorbij raast en in een tenniscentrum.

In plaats van te investeren in topsport stellen zij voor te investeren in breedtesport. Door deze voorgestelde wijziging van het inzetten van provinciaal geld, krijgen alle 56 Gelderse gemeenten ieder een ton beschikbaar om met begeleiding van de Gelderse Sport Federatie in te zetten voor lokale breedtesport voorzieningen. De gemeente kan zelf kiezen voor bijvoorbeeld een trapveldje (vergelijkbaar met de bekende Cruijff-courts), het omvormen van een schoolplein tot een ‘gezond schoolplein’, het creëren van mountainbikeroutes, outdoor fitnesscentra, of beweegtuinen bij woonzorgcentra. De fracties denken dat dit een betere benutting van gemeenschapsgeld is, eentje waar veel Gelderlanders nog jarenlang sportief voordeel van kunnen hebben.

 

U bent hier