h

SP steunt actie Red de zorg! Doe mee!

18 september 2014

SP steunt actie Red de zorg! Doe mee!

De SP steunt de actie Red de zorg! van vakbondsorganisatie Abvakabo FNV. U kunt meedoen door de petitie te ondertekenen. Het is hard nodig om deze regering te laten weten dat wij de bezuinigingen en massaontslagen in de zorg niet zomaar over onze kant laten gaan.

Door botte bezuingingen van het kabinet dreigen tienduizenden banen verloren te gaan in de zorg. En dat terwijl het werkt gewoon blijft. De zorg voor ouderen, zieken, gehandicapten, gezinnen en kwetsbare mensen is niet opeens minder nodig. De regering wil meer dan 3 miljard euro bezuinigen op met name de langdurige zorg. Zo moet het werk efficiënter worden georganiseerd en mensen moeten meer voor elkaar gaan zorgen: de veel besproken participatiemaatschappij. 

De geplande bezuinigingen worden afgewenteld op de verkeerde groep. De regering had de kans om bureaucratie en verspilling in de zorg aan te pakken. Om iets te doen aan de buitensporige salarissen van bestuurders, de te hoge eigen vermogens van instellingen, de miljardenwinsten van zorgverzekeraars en om de zorg eenvoudiger te organiseren. Maar ze doen niets van dit alles! De medewerkers in de zorg en de kwetsbare groepen worden gepakt. Duizenden mensen in de zorg hebben inmiddels al hun baan verloren. Tel de mensen van wie het contractie niet wordt verlengd daar nog maar eens bij op. 

Als wij nu niets doen verliezen mensen door de bezuingingen op de zorg hun werk. Ouderen, gehandicapten, de kwetsbare mensen in onze samenleving verliezen de zorg waar zij recht op hebben. 

Steun daarom de actie Red de zorg!

Klik op de onderstaande link en onderteken de petitie. 

https://nl.surveymonkey.com/s/zorgpetitie

U bent hier