h

Buurtrechten voor meer zeggenschap

24 oktober 2014

Buurtrechten voor meer zeggenschap

In Arnhem zijn er tal van mensen die belangrijke en goede initiatieven hebben. En ook al enige ervaringen hebben opgedaan. Het zou volgens de Arnhemse SP goed zijn om een aantal rechten voor dit soort burgers vast te leggen. Dit kan een extra impuls geven. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Groot-Brittanië. In de Britse wet is sinds 2012 de Localism act opgenomen. Daarin staat dat burgers beschikken over het recht om uit te dagen, in het engels 'the right to challenge', het recht om te bieden 'right to bid' en het recht om te bouwen 'right to build'. 

In wijken, buurten en andere georganiseerde verbanden moeten burgers zeggenschap krijgen om zo vorm te kunnen geven aan hun eigenlokale gemeenschap. Burgerrechten dus! Daarom heeft SP Arnhem samen met GroenLinks, D66, CDA en Zuid Centraal de motie “Buurtrechten/Buurtwet: Het recht om uit te dagen, te bieden en te bouwen” ingediend. De partijen zijn van mening dat burgerinitiatieven gestimuleerd moeten worden. De gemeente kan,indien nodig, dergelijke initiatieven faciliteren. De partijen hebben hun ideeën gebaseerd op de al eerder genoemde Britse Localism act.

Burgers zouden bijvoorbeeld een voorstel kunnen maken om vormen van publieke dienstverlening te gaan uitvoeren als zij vinden dat ze het beter en/of goedkoper kunnen doen. Een groep burgers kan (gebieds-) ontwikkelingsplannen maken op buurtniveau en daarvoor via een vereenvoudige procedure toestemming van de gemeente krijgen. Een groep burgers kan een bod doen op een gebouw of een stuk grond dat een bepaalde waarde heeft voor de buurt, maar nog in bezit is van de gemeente. De gemeente moet deze burgers de gelegenheid bieden om een bod uit te werken en vervolgens ook het bod serieus in overweging nemen.

De partijen verzoeken het college om voor 1 juni 2015 met een uitwerking te komen wat betreft het recht om uit te dagen, te bieden en te bouwen. Volgens SP Arnhem, GroenLinks, D66, CDA en Zuid Centraal is dit een pakket buurtrechten waarmee echte zeggenschap en maximale vrijheid aan burgers en de buurt wordt gegeven. 

Door: Anette Beumer

U bent hier