h

SP Arnhem wil meldpunt decentralisaties

27 oktober 2014

SP Arnhem wil meldpunt decentralisaties

De Arnhemse SP dient een motie in om de gevolgen van de decentralisaties snel in beeld te krijgen. De SP dient dit voorstel in tijdens de politiek maandag van 27 oktober waarbij de begroting vaan 2015-2018 wordt behandeld. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. De overgang gaat gepaard met fikse bezuinigingen.

Daarbij zorgen de decentralisaties voor veel onrust. Het voorstel van de SP is om een meldpunt sociaal domein in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeentelijke website. Daar kunnen zowel inwoners als zorgprofessionals zelf meldingen doen, voor zichzelf of voor een ander. Zo kan de gemeente heel snel in beeld krijgen waar de knelpunten en de grootste risico’s liggen. Indien noodzakelijk kan er daardoor snel worden bijgestuurd. Daarnaast kan de gemeente ideeën opdoen voor als er iets verbeterd kan worden. Door een meldpunt in te stellen worden inwoners van Arnhem en professionals nog meer betrokken bij alle veranderingen op een laagdrempelige en efficiënte manier.

De Arnhemse gemeenteraad spreekt zich in de maanden oktober en november uit over de begrotingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders. De verwachte uitgaven en inkomsten van de gemeente over de periode 2015-­2018 staan in de begroting die in september werd gepresenteerd. Al eerder liet het college van b&w weten dat: "De gemeentebegroting sluit, maar de rek is er wel uit". De Arnhemse SP denkt graag mee met het college en heeft daarom enkele moties en amendementen ingediend.

Door: Anette Beumer

U bent hier