h

Desiree Egberts neemt afscheid

20 november 2014

Desiree Egberts neemt afscheid

Desiree Egberts heeft haar ontslagbrief ingediend bij de voorzitter van de raad. Tot onze grote spijt neemt ze daarmee afscheid van de gemeenteraad en onze SP-fractie.

We kunnen en willen niet anders dan met lof over haar spreken en haar van harte bedanken voor haar inzet, ideeen en scherpe debatten. Desiree is een maatschappelijk zeer betrokken SP-er die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het sociale gezicht van Arnhem. Ze heeft een enorm sociaal netwerk opgebouwd en had een nauwe band met veel mensen. Het onrecht en de ongelijkheid die zij ziet motiveren haar elke dag om een maximale inzet van zichzelf te vragen en de strijd aan te binden.

Helaas heeft een verschil in inzicht Desiree uiteindelijk zelf doen besluiten te stoppen met haar raadswerk. We betreuren dit ten zeerste.

In een reactie op de brief schrijft de fractie:

'Wij respecteren haar persoonlijke overwegingen, maar we herkennen ons als fractie niet in haar uitspraak naar aanleiding van het geschilpunt en nemen er daarom afstand van. Onze fractie besluit gezamenlijk over de uitspraken die wij in de raad zullen gaan doen. Dat kan geen actie van een individueel lid zijn. We danken haar voor haar ijver en inzet voor alle mensen in Arnhem.'

Allemaal wensen wij Desiree veel succes met haar werk voor de vakbond. We weten zeker dat zij ook daar zal strijden voor een sociale, rechtvaardige en menswaardige samenleving.

U bent hier