h

Rood vervolgt actie Manhattan

23 november 2014

Rood vervolgt actie Manhattan

ROOD
Arnhem is zaterdagavond 22 november op de uitnodiging van de Manhattan ingegaan! Na onze actie van 29 augustus -het uitreiken v/d prijs voor meest discriminerende kroeg van Arnhem- waren we
natuurlijk erg nieuwsgierig of er iets veranderd was.

 

Voorafgaand aan de actie zijn we op de Korenmarkt onder het publiek gaan rondvragen of ze verandering aan de deur van de Manhattan gemerkt hadden, dit bleek helaas niet het geval. Drie jongens bleken zelfs nog geweigerd te zijn met de bekende 'alleen vaste gasten' smoes.

 

Het gesprek werd gevoerd door vier ROOD leden, vanuit
de Manhattan waren er: de gastheer, eigenaresse en een ervaren portier.

Na vriendelijke ontvangst was de belangrijkste vraag natuurlijk: wat heeft de Manhattan met de kritiek gedaan?

Volgens de eigenaresse is er niks mee gedaan, omdat ze zich er niet in herkent; 'en aan de deur discrimineren wij niet, we selecteren' - o.a. op nette kleding en of er een thema-avond is.

Volgens de portier (17 jaar ervaring) bestaat er geen wettelijk kader waarmee gewerkt word, werkt het huidige beleid omdat er zeer weinig vechtpartijen zijn, en kunnen hij en zijn collega's zeer goed inschatten wie er ruzie gaat schoppen en wie niet.

De gastheer is het vooral oneens met de manier waarop wij mensen vragen hoe de staat van de Manhattan/het deurbeleid is.

 

Natuurlijk is ROOD Arnhem blij dat er weinig ruzie is in het pand, maar dit neemt niet weg dat selectief deurbeleid nog steeds gaande is!

Medewerkers van Manhattan geven ook aan dat er selectief beleid is. Beter kunnen we zeggen, dat er nog steeds mensen worden geweigerd op grond van hun uiterlijk.

We hebben onder meer de tip gegeven te vermelden waarom mensen geweigerd worden. Dit heeft als resultaat dat mensen niet worden afgescheept met de standaard antwoorden. Voor bezoekers voorkomt dat in ieder geval een flinke berg frustratie. Wij hebben van de ondervraagden op de Korenmakt gehoord dat zij steeds werden geweigerd met dezelfde smoes, waardoor ze geen zin meer hadden om uit te gaan.

 

Wat ROOD betreft is dit hoofdstuk niet afgesloten. Wij zullen de
discotheken die slecht uit ons onderzoek zijn gekomen goed in de gaten blijven houden. Wij zullen strijden voor een
betere Korenmarkt!

U bent hier