h

SP kandidaten Eerste Kamer

21 januari 2015

SP kandidaten Eerste Kamer

De Provinciale Statenverkieizngen komen naderbij. Op 18 maart mogen we onze stem uitbrengen. Deze verkiezingen staan niet alleen in het teken van de provincie. Er wordt van alle kanten ook gekeken naar het effect van deze verkiezingen op de landelijke politiek. Wordt er door de kiezers afgerekend met het beleid van het huidige kabinet?

Waarom wordt er zo nadrukkelijk naar de landelijke politiek gekeken bij deze provinciale verkiezingen? Indirect stem je op 18 maart ook voor de vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. De rekensom is eenvoudig: hoe meer SP-ers in het provinciale bestuur, hoe groter de invloed van de SP op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat zou wel eens van groot belang kunnen zijn bij het bepalen van het beleid dat in de Tweede Kamer uitgezet wordt.

Ter voorbereiding op die Eerste Kamerverkiezingen is er een conceptkandidatenlijst samengesteld door de kandidatencommissie. Op de partijraad van 24 januari stellen we de kandidatenlijst van de SP voor de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei vast.

Mocht je met betrekking tot deze lijst een wijzigingsvoorstel - minimaal gesteund door jouw afdelingsbestuur - in willen dienen, dan kan dit tot vrijdag 23 januari 2015, 10.00 uur.

De lijst is opvraagbaar via arnhem@sp.nl

U bent hier