h

Arnhem: een geweldige fietsstad!

30 januari 2016

Arnhem: een geweldige fietsstad!

Met het uitdelen van fietslampjes opende wethouder Alex Mink vandaag de bewaakte fietsenstalling in de kelder van Rozet. Hierdoor komen er 100 bewaakte stallingsplaatsen bij. Deze nieuwe bewaakte fietsenstalling wordt bemand door mensen die onder de garantiebanenafspraak vallen. Zo worden er dus twee vliegen in een klap geslagen. Reden genoeg om onze wethouder verkeer te vragen naar zijn visie op de fiets in Arnhem.

Voor wie kan fietsen is dit het vervoermiddel bij uitstek. Het is betaalbaar, gemakkelijk, gezond en ook goed voor het milieu. Er zijn daarom nogal wat fietsers in de stad. Dat vraagt om strakke regie en om een goed plan. Hoe gaat het met de fiets in Arnhem?

Het aantal fietsers in Arnhem groeit nog steeds. Ik ben, samen met mijn ambtenaren, bezig met de verbetering van het fietspadennetwerk in en om de stad. Je kunt in Arnhem een heel eind komen via de fietspaden langs de grote wegen en binnen de wijken. Met de aanleg van snelfietspaden wordt fietsen op de drukkere routes en over langere afstanden leuker en sneller: zo min mogelijk kruisingen, altijd asfaltverharding en breder dan normale fietspaden.
Daarmee maak je de stad aantrekkelijk voor het fietsverkeer tussen Arnhem en de omliggende steden en dorpen. Maar zo verhoog je ook de fietsdrukte in de stad.

Vraagt dat extra aanpassingen?

Er is al veel verbeterd in de stad maar er moet nog wel veel gebeuren. Het grootste deel van het snelfietspad naar De Liemers ligt er al, onder andere in Het Broek. Dat fietspad zit aan zijn limiet. Daarnaast neemt ook het gebruik van het Rijnwaalpad naar Nijmegen toe. Arnhem werkt samen met de provincie en buurgemeenten Renkum en Rheden aan nieuwe routes naar Wageningen en Dieren. Als alles meezit wordt er dit jaar een goed snelfietspad in Presikhaaf tussen de hogescholen HAN en Van Hall Larenstein aangelegd. Vanaf de HAN naar de binnenstad worden er meerdere routes onderzocht. Daarover hakken we dit jaar nog een knoop door. En het fietspad door de zuidelijke binnenstad, onderdeel van de nieuwe verkeersroute Walburgstraat-Turfstraat-Kleine Oord, komt eraan. Uiteindelijk wordt het Airborneplein een soort knooppunt van snelfietsroutes binnen Arnhem.

In een stad er altijd knooppunten, plekken waar allerlei verkeersdeelnemers elkaar in de weg kunnen zitten, zoals rond de stations. Bij Arnhem Centraal lijkt dat eindelijk opgelost. Zijn er ook plannen voor de andere stations?

Volgend jaar gaat de omgeving van station Velperpoort op de schop, met veel betere stallingen en grote verbeteringen in de verlichting en veiligheid rond het station. Veel mensen komen nog met de auto naar hun werk. We willen graag de fietser uit de auto krijgen.

Heb je de bedrijventerreinen ook in beeld?

Op mijn verzoek wordt daarbij ook gekeken naar de hele route tussen de bedrijventerreinen en de Sacharov-brug. Het is nu onaantrekkelijk om te fietsen tussen Zuid en de bedrijventerreinen in Noord. Alleen de route via de Frostbrug wordt daarvoor redelijk gebruikt. Bij de route over de Sacharov-brug kom je een drukke kruising met de Pleijroute en de Oude Zevenaarseweg tegen, met een vervelende slinger over het viaduct en omrijden via de Westervoortsedijk of over IJsseloord I. Op dat bedrijventerrein moet je richting Zuid zelfs tegen de rijrichting fietsen. Ik vind dat nou niet bepaald fietsvriendelijk. Sowieso gaat de Oude Zevenaarseweg een keer goed op de schop en worden ook de fietspaden langs de weg op een goed niveau gebracht.

In het coalitieakkoord ‘Met de stad’ staat dat er een experiment met de watertaxi komt. We willen onze rivier, een natuurlijk fietspad, echt gebruiken. Hoe staat het daarmee?

De watertaxi is een echt SP-punt: een snelle veerpont, met een route in het gebied tussen de Sacharov-brug en de Frost-brug. Daardoor wordt de route voor fietsers hopelijk fors korter. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het laten varen van de watertaxi tussen Malburgen en het Nieuwe Kadekwartier. Ik mik daarbij vooral op inzetten in de zomer van 2017 en bij de grote verbouwing van de John Frostbrug in het voorjaar van 2018. Waarom dan kilometers omrijden terwijl je als fietser snel kunt worden overgezet?

En dan nu de fietsenstallingen. Want het is mooi al die fietsers in de stad, maar waar zetten we al die fietsen neer?

We willen onze fietsen veilig kunnen achterlaten. Een stalling moet een uitnodiging zijn, goed vindbaar, makkelijk toegankelijk en, het als het even kan, bewaakt. We stallen onze fiets het liefst dichtbij de plek waar we moetenzijn. Er is genoeg behoefte aan: kijk maar eens om je heen op een woensdagmiddag of zaterdag. Rozet is een van die plekken waar veel mensen samenkomen. Daarom ook deze nieuwe,bewaakte fietsenstalling. Het is de bedoeling dat het aantal fietsstallingsplaatsen in de binnenstad fors wordt uitgebreid.

Hoe staat het daarmee?

Onderdeel van de afspraken tussen de Arnhemse coalitiepartijen is de uitbreiding van het aantal fietsenstallingsplaatsen in de binnenstad. Daarom wordt volgend jaar de bewaakte stalling Gele Rijdersplein uitgebreid. Op straat zijn er 300 rekken bijgeplaatst. We zijn dus flink onderweg om ons doel te halen.

Hoe reageren mensen op die extra plekken? Zijn er genoeg en worden ze goed gebruikt?

Het gebruik daarvan wordt in de gaten gehouden. Net zoals bij autoparkeerplaatsen geldt dat je er genoeg moet hebben om de echte drukte op te vangen, maar niet meer dan dat. Want anders zie je vooral weesfietsen terug in de rekken en moeten de gemeentelijke handhavers alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat deze nieuwe plekken worden ingenomen door fietsen die er te lang staan.

Worden al die plekken evenredig over de hele stad verdeeld?

Deze aanpak gaat over de binnenstad. Daar zijn meerdere redenen voor: veel mensen bezoeken de binnenstad met de fiets, de nieuwe snelfietspaden zorgen voor meer fietsers en door de E-Bike neemt het aantal fietsers in de hoger gelegen, noordelijke wijken fors toe. Met de provincie, Rijksoverheid en werkgevers probeert de gemeente het aantal zwaarst vertraagde autoritten met 10% te verlagen. Daarom zijn investeringen in bus en fiets zo belangrijk. Bijvoorbeeld in de zuidelijke binnenstad, om mensen een alternatief voor het autogebruik te bieden. Schaarse ruimte wordt dan beter verdeeld en de bezoekers aan onze stad krijgen meer de ruimte: zij kunnen goed terecht op de parkeerplaatsen en reizigers met de bus hebben meer keuze.

Tot slot, en dat is zeker niet de geringste verdienste van dit project: de Rozet-stalling levert zeven arbeidsplaatsen op. Werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

Arnhem neemt de elf personeelsleden - goed voor zeven banen - van de fietsenstalling in dienst als ambtenaar. De gemeente moet in totaal 40 participatiebanen opleveren. Dat is best een hele kluif, maar ik vind dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Je kunt niet van werkgevers van alles verwachten en zelf niets laten zien. En persoonlijk vind ik het mooi dat we een oplossing voor een verkeersprobleem kunnen verbinden met het zorgen voor werk voor deze mensen. Dat doet de gemeente ook al bij de andere gemeentelijke fietsenstallingen Kronenburg, Gele Rijdersplein en Johnny van Doornplein. Dat gaat al jaren prima. Ik gebruik zelf vaak de stalling Kronenburg en kom er elke keer weer met een trots gevoel!

U bent hier