h

Geld voor Zorg, steun voor Dullertsstichting

6 januari 2016

Geld voor Zorg, steun voor Dullertsstichting

Foto: SP

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft de SP gecollecteerd om het werk van de Dullertsstichting financieel te ondersteuning.

De stichting zet zich onder meer in voor hulp bij noodzakelijke zorgkosten. De SP vindt het onverantwoord dat een nieuwjaarsreceptie mede gefinancierd wordt door zorgverzekeraar VGZ. Het geld voor de zorg moet wat de SP betreft uitsluitend aan de zorg besteed worden. Zodat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

Het bezuinigingsbeleid van de overheid heeft in 2015 de zorg hard geraakt. Er zijn veel taken aan de gemeente overgedragen met aanzienlijk minder geld. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Arnhem stevig moet bezuinigen ook in 2016. De gemeente voert een zo sociaal mogelijk beleid. Maar zij kan niet alle klappen opvangen. Veel inkomens staan onder druk. Soms kunnen daardoor noodzakelijke medische kosten niet betaald worden. In zo´n geval kan de Dullertsstichting bijspringen (onder voorwaarden). De SP omarmt het werk van de stichting.

Als u meer wilt weten over de Dullertstichting:
Dullertsstichting / Jansbinnensingel 22 / 6811 AK Arnhem
tel: 026 442 51 92 / www.dullertsstichting.nl

 

U bent hier