h

Wethouder Alex Mink treedt af

29 maart 2016

Wethouder Alex Mink treedt af

Bijna twee jaar geleden begon Alex Mink vol enthousiasme aan zijn werk. Een gloednieuwe baan zeker. Maar hij was al bekend met het politieke reilen en zeilen door zijn werk als statenlid, campagneleider en actief lid van de afdeling Arnhem. Tot onze grote spijt heeft Alex Mink moeten besluiten terug te treden als wethouder. 

Directe aanleiding voor Minks vertrek is een interpellatiedebat dat 21 maart j.l. plaatsvond over het bestemmingsplan Fluvium. Mink: ´Ik ben dat debat aangegaan, want ik vind dat je jezelf als bestuurder moet verantwoorden. Ik had een fout gemaakt door de raad niet volledig te informeren in het dossier Fluvium. Dat heb ik erkend. Na afloop van het debat bleek dat een motie van wantrouwen het niet haalde, maar het vertrouwen in mij erg broos is geworden.´ Met zo´n wankele basis is het erg moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen.
Twee jaar lang heeft hij met grote inzet, en vaak met groot plezier, zijn werk uitgevoerd en veel gerealiseerd. De portefeuilles van Mink waren ruimtelijke ordening, mobiliteit, personeel & organisatie, project Malburgen, en project Presikhaaf, vergunningen &  handhaving. Ook was hij wijkwethouder van St. Marten Sonsbeek, Malburgen en Rijkerswoerd.
Mink was vaak en graag op straat om met de mensen te praten. Hij had ook de goede gewoonte ontwikkeld om met ambtenaren van de verschillende diensten op pad te gaan, ’want zo krijg je echt inzicht in hun werk,  in wat zij allemaal meemaken. Het is goed voor de contacten. Ik ben geen onbenaderbare wethouder-op-afstand’. Ook daardoor zijn er veel problemen op straat bekeken en besproken.
Mink kijkt met dankbaarheid terug op de afgelopen twee jaar. ‘Als ik nu bijvoorbeeld door Klarendal loop en zie dat mensen daar blij zijn dat de bus terug is in de wijk, geeft dat een goed gevoel. Binnenkort komt de bus ook terug in de zuidelijke binnenstad en wordt de omgeving van Velperpoort opgeknapt. De vernieuwing van het parkeerbedrijf is in gang gezet en de aanleg van een snelfietsroute Arnhem-Dieren is voorbereid. Ik ben erg onder de indruk geraakt van de passie en kunde waarmee heel veel Arnhemmers zich inzetten voor de stad.’
De SP is trots op haar wethouder. We weten dat het besluit om af te treden zwaar voor hem geweest is. Het zal nog een flinke klus worden om een waardige en ervaren opvolger voor hem te vinden.

U bent hier