h

Motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen

27 september 2016

Motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen

Maandagavond 26 september j.l. is in de besluitvormende raadsvergadering de door de SP, Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderen Partij ingediende motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen. De motie geeft het college van b&w de opdracht om in samenwerking met de stichting Kwaliteitstaxi Arnhem een taxiverordening voor Arnhem op te stellen. De uiteindelijke uitwerking van een verordening komt ter bespreking terug naar de raad.

Er gaat nog teveel mis in de Arnhemse taxibranche. Denk hierbij aan: het weigeren van (korte) ritten, verbaal en fysiek geweld richting klanten en chauffeurs onderling, chauffeurs die rijden op plekken waar dit niet mag, het tijdens de rit verhogen van de prijs en geknoei met de meter. De SP vindt dit een slechte zaak voor de goedwillende chauffeurs, inwoners van Arnhem en toeristen.

Met een Arnhemse taxiverordening komt hier een eind aan. De verordening zorgt voor duidelijkheid naar de klant en de goedwillende chauffeurs, maakt goede handhaving mogelijk en draagt in hoge mate bij aan een positief imago van Arnhem. De SP ziet een door het college uitgewerkt voorstel dan ook met vertrouwen tegemoet.

U bent hier