h

Op werkbezoek: enthousiaste en betrokken Emile Roemer

28 november 2016

Op werkbezoek: enthousiaste en betrokken Emile Roemer

Een goed gevuld programma stond op de agenda voor het werkbezoek van Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en lijsttrekker bij de komende landelijke verkiezingen. Via Prisma in Immerloo, ging het naar het bedrijventerrein op Meinerswijk, vervolgens bezocht hij De Lommerd, had lunch met afdelingsvoorzitters en statenleden en sloot hij zijn dag in Arnhem af met een bezoek aan een huisartsenpraktijk. Roemer was zeer enthousiast over de gevoerde gesprekken, met onder andere een Afghaanse vrijwilliger en een vertegenwoordiger van de woonwagenkampen.  Hij sprak vol lof over de vele initiatieven van onze Arnhemmers en de rol die de SP daar vaak bij speelt op de achtergrond.

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Het werkbezoek van Roemer staat in het teken van de zeggenschap van de burgers, van de plannen die zij zelf ontwikkelen om hun omgeving leefbaar te maken en er voor elkaar te zijn. Er is de afgelopen jaren veel macht bij de bestuurders en de managers terecht gekomen. Het is hoog tijd dat wij onze macht weer opeisen, initiatieven ontwikkelen en daar samen de schouders onder zetten. ‘De buurt is onze plek, dicht bij en samen met de mensen’, zei Roemer.

In Immerloo sprak Roemer met buurtbewoners en ambtenaren van de leefomgeving en sociale wijkteams, om kennis te nemen van Van Wijken Weten, het project van de gemeente waarbij de ambtenaren in de wijk samen met de bewoners aan de slag gaan. Er wordt een actief netwerk in de wijk op- en uitgebouwd om die projecten te verwerkelijken waar echt behoefte aan is. Door de aanwezige vrijwilligers werd er vooral op gewezen dat individuele begeleiding en veel hulp bij  communicatie erg belangrijk is voor de verbetering van de zorg en aandacht in de wijk. Immerloo kent veel verschillende culturen en kennis over allerlei voorzieningen is erg onevenredig verdeeld. ‘Je moet de mensen achter de voordeur echt bereiken.’

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Op Meinerswijk ging het gesprek natuurlijk over het referendum en het Nationale Park waar hij zich eerder al aan verbonden heeft als ambassadeur. Roemer liet zich informeren over de plannen rond Stadsblokken-Meinerswijk door de projectontwikkelaar KWP én door de tegenstanders van de plannen. Hij roept beide partijen op om goed naar elkaar te blijven luisteren en samen het gebied zo te ontwikkelen dat de natuur optimaal haar gang kan gaan, omdat dit ieders belang dient. Verschillende aanwezigen vroegen ook aandacht voor het verdwijnen van het opbouwwerk uit de stad. De sociale wijkteams moeten dit werk overnemen en de wijken moeten het opbouwwerk nu zelf aanvragen. Dat proces gaat niet zonder slag of stoot. Veel opbouwwerkers verdwijnen uit beeld of worden als zzp-er ingehuurd, en het bestaande netwerk valt uit elkaar, is wat zij vaststellen.

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Aansluitend bezocht Roemer De Lommerd, al waar een rijk geschakeerd gezelschap hem hartelijk ontving: vertegenwoordigers van de Groengroep Spijkerkwartier, BlauweWijkEconomie, de huurdersvereniging van Volkshuisvesting en Portaal, de woonwagenkampen (VSRWBN), het Huurdershuis en de Vereniging Vriendschap en Solidariteit. Natuurlijk sprak Willem van Gend over de manier waarop de wijkbewoners het buurtcentrum ‘teruggepakt’ hebben en onder hun hoede nu uitbaten.

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Op weg naar de lunchafspraak liep Roemer op de Spijkerlaan bij een Syrische slagerij/Afghaanse groenteboer naar binnen om met de Afghaanse eigenaar te praten over samenwerken en het hoofd boven water houden als kleine zelfstandigen.

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Tijdens de lunch boden vier SP-afdelingsvoorzitters Roemer een verzoek aan: zij vragen nadrukkelijk aandacht voor de medezeggenschap van de medewerkers van de sociale werkplaatsen. Zij verzoeken de SP fractie in de Tweede Kamer te onderzoeken of er een beter wettelijk kader kan worden geschapen om deze kwetsbare groep een stem te geven. De drempel naar een officiële vertegenwoordiging is vaak hoog en bij uitbesteed werk blijkt het aantal mensen vaak te gering om een OR op te richten.

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Met een bezoek aan een huisartsenpraktijk, waar Roemer professionals ontmoette om te praten over  Poh-GGZ, zorgmijders, het afschaffen van de eigen bijdrage, dementerende ouderen en het Nationale Zorgfonds, werd de dag in Arnhem afgesloten.

RTV Arnhem maakte een korte reportage:

Emile Roemer bezoekt Arnhem

Natuurlijk hebben we Roemer ook zelf even geinterviewd en gefilmd. Zie hier de reportage van Maurits Gemmink:

https://www.facebook.com/sparnhem/?fref=ts

Het verzoek: Medezeggenschap werknemers sociale werkplaatsen lees je hier:

U bent hier