h

Prestatieafspraken getekend, nu aan de slag!

7 december 2016

Prestatieafspraken getekend, nu aan de slag!

De afgelopen maanden is er door verschillende huurdersorganisaties, wooncorporaties en de gemeente overlegd over de Prestatieafspraken. In aanwezigheid van wethouder Geert Ritsema (SP) werden de papieren getekend. Niet alleen was er dinsdag 6 december j.l. een nieuwe huurdersorganisatie van Volkshuisvesting aanwezig. Ook werd in een speciaal programma mee ondertekend door een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners.  

Foto: Sylvita Meertens Het Huurdershuis Arnhem / Sylvita Meertens Het Huurdershuis Arnhem

Op grond van de Woningwet (2015) moeten de woningbouwcorporaties (volkshuisvesting) afspraken met de gemeente maken over hetgeen zij het aanstaande jaar moeten doen: welke prestaties zij moeten verrichten op het gebied van het wonen in de stad. De gemeente is gesprekspartner  èn toezichthouder op het nakomen van de afspraken. De afspraken gaan over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de huurwoningen en de directe leefomgeving.

Samen met de stad kwam de Woonvisie en het Volkshuisvestelijk kader tot stand, die eerder werden vastgesteld. Een van de opmerkelijke zaken uit de afspraken is dat de huren in de toekomst niet meer mogen stijgen dan de inflatie. De prestatieafspraken betreffen ook onze meest kwetsbare medebewoners, zoals verwarde personen, mensen die vanuit een zorginstelling weer zelfstandig moeten wonen, ouderen die langer thuis moeten en vooral moeten kúnnen wonen en mensen zonder een dak boven hun hoofd (daklozen).

De woonwagenbewoners wonen op tien kampen in de stad. Hun belangen zijn het afgelopen jaar behartigd door enkele vertegenwoordigers uit de gemeenschap. Daarbij werden zij actief ondersteund door Het Huurdershuis en de SP. Het doel was om deze groep inwoners ook een duidelijke plaats te geven in de Woonvisie en hun belangen goed gehoord te krijgen bij Volkshuisvesting, Portaal en Vivare. Ritsema: ‘Arnhem stopt met het oude beleid waarbij het aantal standplaatsen bevroren was. Als er behoefte aan nieuwe plekken is dan moeten we daar serieus aandacht aan besteden.’ Het ondertekenen van de prestatieafspraken werd feestelijk en muzikaal omlijst.

Foto: Sylvita Meertens Het Huurdershuis Arnhem / Sylvita Meertens Het Huurdershuis Arnhem

We blijven vanuit de SP ook nauwlettend kijken naar het passend toewijzen; dat de mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur. Daar worstelen de corporaties helaas nog mee. Wij vinden de huren nog steeds te hoog.

Uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen (liefst meteen als nul-op-de-meter woning)en het renoveren van de bestaande voorraad  (verduurzamen naar energielabel B of nog beter) heeft wat ons betreft grote prioriteit. Lagere energiekosten willen we allemaal graag. We gaan ervan uit dat wethouder Ritsema ook aan het verduurzamen van (sociale huur)woningen het aanstaande jaar hard zal werken.

U bent hier