h

Op volle kracht vooruit!

1 november 2017

Op volle kracht vooruit!

Op 19 oktober heeft een ledenvergadering plaatsgevonden waarin de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 door de leden is aangenomen. Tijdens de ledenvergadering mogen voorstellen worden gedaan of moties worden ingediend. In onze democratische traditie worden deze tijdens de vergadering open uitgediscussieerd en wordt vervolgens in vertrouwelijkheid gestemd. En dan is het de meerderheid die beslist. En zo was dat tijdens de laatste algemene ledenvergadering ook. 

Wij betreuren het dan ook dat enkele, inmiddels oud-leden van de SP, gemeend hebben naar de pers te moeten stappen. Als bestuur respecteren wij altijd de democratische meerderheid waarmee besluiten zijn genomen, en we respecteren ook de vertrouwelijkheid van de ledenvergadering. We zullen daarom dan ook niet inhoudelijk reageren op de veelal persoonlijke en gekleurde berichtgeving in de media.

De SP in Arnhem is strijdbaarder dan ooit, en dat is maar goed ook: de tweedeling in Arnhem tussen arm en rijk, tussen de verschillende buurten en tussen mensen is nog steeds groot. We zijn daarom samen met onze leden een verkiezingsprogramma aan het opstellen om deze problemen aan te pakken. Ben jij lid en wil je ook meedenken en beslissen? Kom dan naar de volgende algemene ledenvergadering op 14 november 2017 in ons partijhuis. 

SP Arnhem heeft een sterk en strijdbaar bestuur om de problemen in de stad aan te pakken. We boeken succes op het aanpakken van onderhoud van huurwoningen en strijden samen met huurders voor lagere huren. De fractie zet zich op dit moment in voor het aanpakken van fraude in de zorg en verduurzaming van huurwoningen en verlagen van de woonlasten. Onze ROOD jongeren strijden voor beter busvervoer. En onze wethouders, die veel kritiek van onze politieke tegenstanders om hun oren krijgen, boekten onlangs nog succes voor een gezonde stad met schone lucht en voor het succesvol helpen van mensen met schulden in Arnhem. 

Maar natuurlijk moet er ook nog ontzettend veel gebeuren. We willen onze leden meer betrekken bij wat de SP doet in Arnhem. Daarom nodigen we onze leden van harte uit op onze volgende algemene ledenvergaderingen op 14 november waar we het verkiezingsprogramma voor Arnhem maar ook het congresstuk voor het komende SP congres zullen bespreken. En voor de ledenvergadering op 9 januari waar we een nieuw landelijk SP bestuur kiezen. Deze vergaderingen starten om 19.30 uur in ons partijhuis aan de Creutzbergstraat 72 in de wijk Geitenkamp, en zijn toegankelijk voor onze leden.

U bent hier