h

SP wil dat Arnhem lonen inwoners aanvult tot minimum

25 april 2018

SP wil dat Arnhem lonen inwoners aanvult tot minimum

De SP in Arnhem wil dat de gemeente zich gaat inzetten voor
mensen die straks onder het minimumloon gaan verdienen door
een bezuiniging van het kabinet. De SP dient daarom een motie in
om het college van BenW daartoe aan te sporen.

Mensen met een arbeidsbeperking die niet zelf het minimumloon
verdienen, krijgen dit loon toch uitbetaald dankzij loonkostensubsidie.
Een regeling die het ook voor werkgevers aantrekkelijk maakt deze
mensen in dienst te nemen. Het kabinet wil dit afschaffen en zo een half
miljard euro bezuinigen. Daarmee schaffen ze ook het minimumloon af.
SP raadslid Paulien Lunter: ‘Wij vinden dat iedereen die werkt, fatsoenlijk
betaald moet worden. Het kabinet wil van mensen met een
arbeidsbeperking tweederangs burgers maken. Zij gaan er straks
keihard op achteruit. Wij willen dat Arnhem er voor gaat zorgen dat het
loon van deze mensen aangevuld wordt tot het minimumloon. Arnhem
moet vierkant achter deze kwetsbare mensen gaan staan.'
Eerder lieten ook al het college voor de rechten van de mens zich
kritisch uit over de plannen. Ook de werkgevers zitten niet te wachten op
de plannen van het kabinet. Gelijkwaardigheid voor mensen met een
arbeidsbeperking vinden zij belangrijk. Dat geeft gemotiveerde
werknemers, aldus de werkgevers.
De motie zal naar verwachting woensdag 16 mei in stemming worden
gebracht.

Klik hier voor de motie

U bent hier