h

Reactie op het nieuwe coalitie akkoord

27 mei 2018

Reactie op het nieuwe coalitie akkoord

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hebben in Arnhem een coalitieakkoord gesloten.

Hieronder een beschouwing over een heel groot risico van dit akkoord: tegenvallers die kunnen optreden en wat er dan op basis van de afspraken gaat gebeuren.

Dit risico is zichtbaar in afbeelding 1. Er wordt gerekend met enorme meevallers uit het gemeentefonds. Als die minder worden, moet er onmiddelijk bezuinigd worden. Dit akkoord heeft namelijk al het vrij besteedbare geld weg gespijkerd. (zie afbeelding 2: er resteert nog 25.000 euro.)

De vraag is waar gaan die bezuinigingen vervolgens vallen? We weten in elk geval waar ze niet gaan vallen: cultuur is uitgezonderd en krijgt er gegarandeerd geld bij. (Zie afbeelding 3) Lastenverhoging is ook uitgesloten. En 24 miljoen 'overschot' wordt in de kluis gelegd, maar mag daar niet uit worden gehaald. Oók niet bij zware tegenvallers!

Waar kan het geld wel gehaald gaan worden? Zorg is onbeschermd gelaten. En de wethouderspost Zorg is door GroenLinks bovendien in de handen geduwd van de VVD. Het bestaande sociaal noodfonds is door de coalitie niet aangevuld. De sociale buffer die er nog is, zal dan snel op zijn.

En dit scenario kan al snel opdoemen. Als de 'mei-circulaire' of 'september-circulaire' tegenvalt, zal er meteen al bezuinigd moeten worden. In het akkoord wordt overigens het hele sociaal domein aangemerkt als plaats waar de 'besparingen' kunnen gaan plaatsvinden. Er moet zelfs onderzoek naar worden gedaan. Lees de passage in afbeelding 4.

Als je de balans opmaakt zie je dat de posten waar grote bedragen heen worden gebracht, te weten: Cultuur (+35mln), Geldkluis (+24mln), Lasten(verlaging) (+4mln) ook nog eens onaantastbaar zijn gemaakt voor eventuele bezuinigingen. Posten als zorg, werk, armoedebestrijding, veiligheid, wijken, etc, zijn onbeschermd gelaten.

Mijn conclusie is dat de balans zoek is in dit akkoord. In eerste instantie bij het uitdelen van het beschikbare geld, maar daarnaast ook wat er gebeurd als er bezuinigd moet gaan worden.

Ik vraag me oprecht af wat GroenLinks en PvdA hebben zitten doen tijdens de onderhandelingen. Laten we hopen dat er geen tegenvallers vanuit het gemeentefonds gaan optreden en dat er veel voorspoed onze kant op komt. Dan kan de schade beperkt blijven en kunnen we vanuit de raad sociaal gaan bijsturen.

Zorgelijk is het wel...

Foto: Gerrie Elfrink

Foto: Gerrie Elfrink

Foto: Gerrie Elfrink

Foto: Gerrie Elfrink

https://www.facebook.com/gerrie.elfrink/posts/1587586751367422

U bent hier