h

SP: patiënt wordt de dupe van beddentekort

13 juni 2018

SP: patiënt wordt de dupe van beddentekort

Maandag 11 juni jl bracht Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP, een werkbezoek aan Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

SP gemeenteraadslid Paulien Lunter trok bij hem aan de bel omdat zij zich zorgen maakt over het tekort aan plekken voor het Eerstelijns verblijf (ELV). “Voorwaarde om mensen zo lang mogelijk veilig zelfstandig thuis te kunnen laten wonen is dat zij na een ziekenhuisopname in goede conditie naar huis gaan. Het aantal beschikbare ELV bedden moet dus voldoende zijn. Een versneld ontslag uit het ziekenhuis omdat er geen bedden zijn is onverantwoord en vragen om ongelukken” aldus Lunter. Zij spraken hierover met afdelingshoofd transferbureau/ELV Elke Dominicus en met psychiater Boudewijn de Pont over de pilot die gericht is op overlast veroorzaakt door verwarde personen.

Wat is een EersteLijns Verblijf?

Met Eerstelijns Verblijf worden bedden bedoeld die gebruikt kunnen worden om te herstellen als mensen in het ziekenhuis “uitbehandeld” zijn maar nog onvoldoende sterk om naar huis te gaan. In Nederland, ook in Arnhem, blijken er onvoldoende bedden te zijn. Daardoor worden kwetsbare inwoners direct vanuit het ziekenhuis naar huis ontslagen. Twee Arnhemmers boven de 80 jaar overkwam dit. Zij werden ontslagen en kregen bij gebrek aan ELV-bedden het Zorghotel als alternatief aangeboden. Dit verblijf moeten mensen echter zelf betalen, terwijl een ELV wordt vergoed. Niet iedereen heeft kan dat financieren. Voor deze twee inwoners van boven de 80 jaar was het geen optie. Zij gingen naar huis. Binnen een week na ontslag werden beiden weer opgenomen in Rijnstate doordat zij na een val hun heup braken.

Pilot Verwarde Personen als gevolg van Alcohol en Drugs in Rijnstate

Sinds 1 mei dit jaar is Ziekenhuis Rijnstate in samenwerking met de gemeente Arnhem, de politie en Iriszorg gestart met een pilot “Verwarde Personen als gevolg van Alcohol en Drugs” (VPAD). Tot nu toe belandden deze mensen in de politiecel als zij onder invloed werden aangetroffen op straat en er geen lichamelijke aandoeningen waren. Nu worden zij maximaal 48 uur opgenomen in Rijnstate waar wordt beoordeeld welk vervolgtraject nodig is. Door een samenwerking met Iriszorg kunnen mensen makkelijker doorstromen en de zorg krijgen die nodig is. Daarnaast blijkt tot nu toe dat de politie erg goed kan onderscheiden of er naast misbruik van alcohol en drugs ook mogelijk sprake is van een psychiatrische aandoening. Belangrijk bij dit project is dat bij de opvang Ervaringsdeskundigen Verslaving betrokken worden. Lunter: “De SP is hier altijd groot voorstander van geweest. Zij herkennen als geen ander de problemen en kunnen vanuit hun eigen ervaring professionele hulp bieden”.
Als groot probleem benoemt psychiater de Pont een tekort aan woningen waar begeleid gewoond kan worden. Deze zijn door het vorige kabinet wegbezuinigd. Er is geen overgangsregeling gekomen. Sterker nog: er is ook bezuinigd op ambulante psychiatrische zorg. Fractievoorzitter van de SP Gerrie Elfrink heeft onderzoek gedaan naar woonoverlast in Arnhem. Er blijkt veel overlast veroorzaakt te worden door mensen met een psychiatrische aandoening die onvoldoende worden begeleid en daarnaast in woningen verblijven die daarvoor niet geschikt zijn.
Lunter: “Om overlast in de buurt te voorkomen is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor begeleid wonen, dat deze goed geïsoleerde zijn en verspreid zijn over Arnhem. Daarnaast is voldoende ambulante begeleiding noodzakelijk en is er een tussenoplossing nodig zodat echt maatwerk gegeven kan worden. De SP hoopt dat meerdere politieke partijen de noodzaak zien om een groot deel van de bezuinigingen terug te draaien”.

Foto: SP

Maarten Hijink

U bent hier