h

SP Arnhem wil actie tegen ‘ziekelijke bemoeizucht’ uit Brussel

11 juli 2018

SP Arnhem wil actie tegen ‘ziekelijke bemoeizucht’ uit Brussel

De SP Arnhem roept het college op om de noodklok te luiden tegen een verregaand Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. Ook in Arnhem. ‘Bij veel besluiten die we willen nemen mogen we als gemeenteraad straks drie tot zes maanden afwachten of Brussel ons toestemming geeft. In Brussel kennen ze onze Arnhemse wijken, onze straten, scholen en bedrijven niet. Als dit plan zo doorgaat mogen Arnhemmers straks niet meer over hun eigen stad beslissen. Dat is echt bizar en mogen we niet laten gebeuren,’ zegt Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem.  

Het gaat om een voorstel om de zogenaamde dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat houdt in dat een regel, wet of besluit die raakt aan commerciële diensten minimaal drie maanden vantevoren gemeld moet worden bij de Europese Commissie. Zij moet dan toestemming geven. Zolang de Commissie dit bestudeert mag de gemeenteraad zelf geen besluit nemen. Dit kan dus maanden duren.

De SP in Arnhem wil dat het college daarom in actie komt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Eric Wiebes. De minister onderhandelt op dit moment in de Raad van Ministers over dit voorstel. De SP fractie heeft vragen gesteld aan het college die het college tot actieoproepen. Elfrink: ‘Als dit voorstel er doorheen komt kan het onze gemeente verlammen en  worden besluiten vertraagd of door Brussel tegengehouden. Het gaat over zaken als toerisme tot het aanpakken van belwinkels. Of als we bijvoorbeeld geen coffeeshop of snackbar in de buurt van een school willen moeten we eerst Brussel toestemming vragen. Daarom moeten we nu, samen met andere gemeenten, de noodklok luiden zodat dit voorstel van tafel gaat’.

U bent hier