h

De SP presenteert een sociale alternatieve begroting voor Arnhem

12 november 2018

De SP presenteert een sociale alternatieve begroting voor Arnhem

De SP heeft een alternatief voor de begrotingsplannen die het Arnhems college gepresenteerd. ‘Andere keuzes zijn keihard nodig. Wat dit college namelijk gaat doen is snoeihard bezuinigen op de zorg. Bezuinigen op armoedebestrijding. En de ongelijkheid tussen mensen en wijken nog verder vergroten. Terwijl dat absoluut niet nodig is,’ aldus SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. De SP presenteert daarom als enige Arnhemse fractie een tegenbegroting,

Met deze tegenbegroting maakt de SP met hetzelfde geld andere keuzes voor Arnhem. Elfrink vervolgt: ‘Mensen in Arnhem worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Er is dus steeds meer zorg nodig. En niemand wil dat er bezuinigd wordt op de zorg of dat kinderen op hartverscheurende wachtlijsten verdwijnen. Daarom trekt de SP in de komende 4 jaar 24,4 miljoen euro extra uit voor zorg en participatie om de verwachte tekorten op te vangen.

De SP kiest ook voor het verkleinen van verschillen tussen mensen en tussen wijken. Daar trekken zij met deze tegenbegroting de komende vier jaar in totaal 12,5 miljoen euro extra voor uit. ‘Dit doen we op het gebied van veiligheid, gezondheid en armoede,’ licht Elfrink toe. ‘Ook gaan we de belastingmaatregel die het college voorstelt, corrigeren. Zij kiezen ervoor om Arnhems rijkste inwoners grote belastingvoordelen te geven. Wij doen dat andersom. Wel zo rechtvaardig.’

Verder stelt de SP een pakket voor met meer steun voor daklozen, meer steun voor de dierenopvang, investeert de SP in de fiets en in het Olympusplein. Elfrink: ‘Het is pijnlijk om te zien dat alle partijen tijdens de verkiezingen beloftes maken om dit plein aan te pakken, om echt te investeren in Arnhem Zuid. En nu lijkt iedereen die belofte weer vergeten. Wij komen onze belofte gewoon na.’

Tot slot investeert de SP 2 miljoen extra in het Klimaatfonds, zodat huizen kunnen worden geïsoleerd waar mensen dat zelf niet kunnen. ‘Gewone mensen draaien nu op voor de kosten van het klimaatbeleid. De energierekening stijgt enorm. Dat vinden wij niet rechtvaardig,’ besluit Elfrink.

De tegenbegroting van de SP is financieel volledig gedekt en financieel verantwoord. Voor het maken van de tegenbegroting heeft de fractie van de SP zich laten bijstaan door ambtenaren van de gemeente Arnhem. De informatie die daarbij is verstrekt zal worden gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.

U bent hier