h

SP, CDA, CU en Arnhemse Ouderen Partij willen spoeddebat over financiën Arnhem. Afbraak van de zorg dreigt voor ouderen, zieken en kinderen in nood.

23 maart 2019

SP, CDA, CU en Arnhemse Ouderen Partij willen spoeddebat over financiën Arnhem. Afbraak van de zorg dreigt voor ouderen, zieken en kinderen in nood.

De SP fractie in de gemeenteraad van Arnhem heeft samen met de ChristenUnie, het CDA en de Arnhemse Ouderenpartij een interpellatiedebat aangevraagd. De partijen willen het college van burgemeester en wethouders met spoed aan de tand voelen over de financiële situatie van de gemeente Arnhem.

In december maakte het college bekend dat er een tekort van meer dan 13 miljoen per jaar in de begroting zat die het de raad nog geen maand daarvoor had laten vaststellen. SP fractievoorzitter Gerrie Elfrink; ‘wethouder Papingvan financiën maakte een historische puinhoop van de begroting. Binnen een maand stortte het bouwwerk al in elkaar.’
Het college had onder andere verzuimd om de stijgende uitgaven voor de zorg in de begroting te verwerken. Het college gaf aan dat het de gemeenteraad begin maart een voorstel zou doen om dit op te lossen. Tot op heden heeft de gemeenteraad nietsvernomen.Wel werd bekend dat het college nog meer begrotingsfouten had gemaakt. Zoals bij de ICT en het verdeelmodel. De SP vindt dat dit zo niet langer kan en heeft om een spoeddebat gevraagd.
Elfrink: ‘Het is nu eind maart. Onverantwoord dat er nog steeds niets ligt. Dit is niet alleen slecht voor de financiën van de gemeente, waar dit college een gapend gat in heeft geslagen, maar ook onverantwoord naar de stad. Bezuinigingen dreigen. Mensen zitten in onzekerheid.’
Dat de zorguitgaven zouden stijgen, kwam niet onverwacht. Door de vergrijzing van de bevolking en het sluiten van verzorgingshuizen door het Rijk worden steeds meer mensen langer thuis verzorgd. Een vorm van zorg die door de gemeente betaald wordt. Overal in Nederland hielden gemeenten dan ook rekening met hogere kosten.
De SP waarschuwde dat dit ook in Arnhem zou gaan gebeuren en diende een tegenbegroting in om stijgende uitgaven op te vangen en de afbraak van de zorg te voorkomen. Dit werd door het college afgewezen. Wel vulde het college onder druk van de SP het sociaal noodfonds aan, waar zij dat eerder had geweigerd. Het noodfonds werd 4 jaar geleden ingesteld op initiatief van de SP om problemen in de zorg snel op te kunnen lossen.
Voor het oplossen van de rest van de problemen zou het college begin maart met een voorstel komen.Het college kondigde daarbij aan 7.5 miljoen euro per jaar te willen gaan bezuinigen op de zorg voor ouderen en in de jeugdzorg.
Elfrink: ‘Daarna hebben we niets meer gehoord. Gaan ouderen hun vertrouwde thuishulp verliezen? Moeten kinderen in nood nog langer wachten voor ze hulp krijgen? Het zou een schande zijn, want Arnhem heeft geld genoeg. Het stadsbestuur geeft miljoenen uit aan belastingverlaging voor het bedrijfsleven en villabezitters. Er gaan miljoenen extra naar wegenonderhoud. Er wordt maar liefst 35 miljoen extra in cultuurgebouwen gepompt. Zieke ouderen en kinderen in nood dreigen het slachtoffer te worden van dit wanbeleid. De VVD regeert de stad. De balans is zoek.’
De SP hoopt dat het debatverzoek het college dusdanig onder druk zet dat het alsnog snel met een voorstel naar de raad toe komt. Elfrink: ‘De problemen moeten opgelost worden. En wat de SP betreft gaat dat niet ten koste van zieken en kinderen in nood. Laten we het geld halen waar het zit. Bij de rechtse hobby’s van de VVD’.

U bent hier