h

Tegenbegroting - De SP maakt sociale keuzes

4 november 2019

Tegenbegroting - De SP maakt sociale keuzes

Dit rechtse college van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA wil meer dan 25 miljoen gaan bezuinigingen op de zorgen kwetsbare Arnhemmers. 'Het is niet te geloven. Pandjesbazen en vastgoedmagnaten krijgen voordeeltjes van dit college terwijl gewone huurders en huiseigenaren veel meer moeten gaan betalen. De SP heeft een tegenbegroting gemaakt met andere keuzes. Dat is haalbaar, betaalbaar en wél sociaal,' zegt Arnhems SP fractievoorzitter Gerrie Elfrink.  

Als het aan de SP ligt gaan de bezuinigingen op de zorg, vrouwenopvang, armoedebestrijding en daklozenopvang van tafel. Dit is een kwestie van beschaving. Maar de SP doet meer, met een uniek voorstel om voor mensen met een laag inkomen in Arnhem een zorgverzekering te organiseren zonder eigen risico. En met tandzorg in het pakket. 'Wij vinden het onbestaanbaar dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben omdat ze een boete op ziek zijn, het eigen risico niet kunnen betalen. Of dat je aan het gebit kunt zien of iemand arm of rijk is. Een basisverzekering met tandzorg en zonder eigen risico, dit kunnen we voor een groot deel van de Arnhemmers regelen,' aldus Elfrink. De SP opent ook de aanval op zorgcowboys die flinke winsten maken van zorggeld en er komen Zorgbuurthuizen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen.

De SP presenteert de SP wijkaanpak 2.0 met een forse investering in de kwetsbare en vergeten wijken. Elfrink: ‘De tweedeling in Arnhem is nog steeds groot. Het maakt uit in welk deel van de stad je woont hoe gezond je leefomgeving en je huis is, hoe veilig je bent, of er plek is om te sporten, om muziek te maken of om te kunnen ondernemen. Steeds meer buurten voelen zich vergeten en de druk op deze buurten wordt alleen maar meer opgevoerd, door bijvoorbeeld het huisvesten van kwetsbare groepen in alleen deze buurten en niet waar de rijkere Arnhemmers wonen.’ De SP zet tevens in op meer betaalbare en gezonde huizen door slechte huizen met schimmel aan te pakken.

De SP investeert ook in de lokale democratie. Elfrink: 'We willen dat er daadwerkelijk naar mensen in de stad wordt geluisterd. Op dit moment maakt de politiek beslissingen ver weg van mensen, voelen mensen zich niet gehoord en wijken zich vergeten. Dit moeten we veranderen.'

Over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de SP tegenbegroting is Elfrink duidelijk: het is beoordeeld en doorgerekend door ambtenaren van de gemeente. Huurders en woningeigenaren gaan er fors op vooruit in het plan van de SP. Als huurders in een gemiddelde Arnhems huis wonen betalen zij met de plannen van de SP tot wel 80 procent minder lokale lasten dan in de plannen van het college. Wie betaalt er dan wel? 'Gewone mensen gaan flink minder betalen in de plannen van de SP. Pas als je in een koopvilla van meer dan een half miljoen euro woont ga je meer bijdragen. Villabezitters, pandjesbazen gaan dus hun eerlijke deel betalen. Dat is een rechtvaardige verdeling, en helemaal andersom dan wat het college nu voorstelt. Wij kiezen voor rechtvaardigheid,' besluit Elfrink. Met de tegenbegroting van de SP worden de financiën van de stad ook weer gezonder, en wordt de ‘weerstandsfactor’ van de gemeentefinanciën weer gezond; tegenstelling tot het plan van het college.

U bent hier