h

SP Arnhem presenteert Corona noodplan

6 juni 2020

SP Arnhem presenteert Corona noodplan

De SP in Arnhem presenteert een Arnhems corona noodplan met investeringen voor de toekomst. ‘We hebben een plan met sociale voorstellen om de gevolgen van de coronacrisis voor Arnhem aan te pakken. Daarmee willen we banen behouden en banen creëren, investeren in dat wat cruciaal is en de tweedeling in Arnhem aanpakken. De SP wil niet stilletjes afwachten totdat de rekening van de crisis moet worden betaald, maar nu aan de slag. Dit is een corona noodplan voor een sociale toekomst voor Arnhem,’ zegt fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

Om te beginnen draait de SP miljoenen aan bezuinigingen op de zorg in Arnhem terug. ‘Iedereen gaf terecht de zorgverleners een enorm applaus. Maar dan is het erg wrang dat er tegelijkertijd enorm wordt bezuinigd op de cruciale zorg in Arnhem. Die bezuinigingen moeten dus van tafel’, stelt Elfrink. De SP stelt voor te investeren in banen van waarde, door behoud van banen en door het creëren van nieuwe banen. Elfrink: ‘In de bouw en techniek zijn bijvoorbeeld ontzettend veel mensen nodig, omdat er duizenden huizen moeten worden bijgebouwd, en slechte huizen met schimmel en tocht moeten worden verbeterd. Als we nu volop inzetten op omscholing van mensen voor de zorg, het onderwijs en de bouw, dan kunnen zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven.’

De SP wil armoede voorkomen door de lasten voor huurders te verlagen en door het eigen risico voor mensen met een laag inkomen te schrappen. De SP stelt een coronafonds in zodat Arnhem voorbereid is op eventuele kortingen vanuit Den Haag en om bezuinigingen op zorg en welzijn te voorkomen. Ook wil de SP ondersteuning voor lokale ondernemers en voor de Arnhemse economie.

Het plan van de SP is financieel haalbaar, door andere keuzes in de Arnhemse begroting te maken. ‘In plaats van 10 miljoen euro uit te geven aan de parkeerplaats Blauwe Golven investeren we in banen voor Arnhemmers. Ook verdelen we de lasten eerlijker. We voeren een coronataks voor villabezitters en vastgoedmagnaten in en verlagen de belasting voor huurders. De rekening van de crisis laten we betalen door degenen die dat kunnen betalen.’ Het klimaatfonds van de gemeente, wat na ruim 2 jaar nog praktisch onaangeroerd is, zet de SP in om de slechtste huizen in Arnhem te verbeteren. Elfrink: Dan kan de energierekening omlaag en kunnen mensen aan het werk. Dan worden al die miljoenen van het klimaatfonds die nu op de plank liggen tenminste nuttig besteed.’

Ook stelt de SP voor om samen met andere Gelderse gemeenten op te trekken richting de provincie. Er kan door de provincie veel meer in Arnhem en andere gemeenten worden geïnvesteerd om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. ‘We moeten aan de slag. Er wordt nu door het college in Arnhem vooral afgewacht en er liggen nog geen plannen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Daarom vindt de SP dat dit noodplan zo snel als mogelijk moet worden uitgevoerd. We moeten nu in actie komen. Alleen dan kunnen we sociaal deze crisis doorkomen.’

U bent hier